Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 64,63 km²
Altitud 68 m
Població (a 01-01-2010) 140184 h
Litoral
Capital Tarragona
Distància -
Codi ajuntament 4314820002

Divisió territorial postal

 • 43001
 • 43002
 • 43003
 • 43004
 • 43005
 • 43006
 • 43007
 • 43008
 • 43100
 • 43110
 • 43130

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2010)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431482 00 00 0 00 Tarragona
Entitat singular 431482 00 01 7 00 Bonavista - 4649 4443 9092
Nucli 431482 00 01 7 01 Bonavista - 4649 4443 9092
Entitat singular 431482 00 02 2 00 Campsa, la - 890 833 1723
Nucli 431482 00 02 2 01 Icomar - 306 281 587
Nucli 431482 00 02 2 02 Riu Clar - 550 518 1068
Disseminat 431482 00 02 2 99 Disseminat de la Campsa - 34 34 68
Entitat singular 431482 00 03 8 00 Canonja, la - 2662 2589 5251
Nucli 431482 00 03 8 01 Canonja, la - 2661 2589 5250
Disseminat 431482 00 03 8 99 Disseminat de la Canonja - 1 0 1
Entitat singular 431482 00 04 3 00 Ferran - 92 64 156
Nucli 431482 00 04 3 01 Escorpí - 54 39 93
Nucli 431482 00 04 3 02 Ferran - 36 25 61
Disseminat 431482 00 04 3 99 Disseminat de Ferran - 2 0 2
Entitat singular 431482 00 05 6 00 Monnars - 986 1018 2004
Nucli 431482 00 05 6 01 Bonsol - 13 19 32
Nucli 431482 00 05 6 02 Colls Majors - 35 45 80
Nucli 431482 00 05 6 03 Entrepins - 74 80 154
Nucli 431482 00 05 6 04 Florimar - 5 8 13
Nucli 431482 00 05 6 05 Llevantina - 73 70 143
Nucli 431482 00 05 6 06 Monnars - 54 46 100
Nucli 431482 00 05 6 07 Pinars, els - 135 139 274
Nucli 431482 00 05 6 08 Residencial Monnars - 384 395 779
Nucli 431482 00 05 6 09 Sant Marc - 0 0 0
Nucli 431482 00 05 6 10 Solimar - 174 173 347
Disseminat 431482 00 05 6 99 Disseminat de Monnars - 39 43 82
Entitat singular 431482 00 06 9 00 Montgons, els - 1322 1189 2511
Nucli 431482 00 06 9 01 Floresta, la - 591 504 1095
Nucli 431482 00 06 9 02 Parc Riu Clar - 333 304 637
Nucli 431482 00 06 9 03 Montgons, els - 372 371 743
Disseminat 431482 00 06 9 99 Disseminat dels Montgons - 26 10 36
Entitat singular 431482 00 07 5 00 Oliva, l' - 61 58 119
Disseminat 431482 00 07 5 99 Oliva, l' -Disseminat- - 61 58 119
Entitat singular 431482 00 08 1 00 Pinedes, les - 17 18 35
Disseminat 431482 00 08 1 99 Pinedes, les -Disseminat- - 17 18 35
Entitat singular 431482 00 09 4 00 Arrabassada i la Savinosa, l' - 1665 1660 3325
Nucli 431482 00 09 4 01 Arrabassada i la Savinosa, l' - 395 361 756
Nucli 431482 00 09 4 02 Coves del Llorito - 21 24 45
Nucli 431482 00 09 4 03 Vall de l'Arrabassada, l' - 1183 1203 2386
Nucli 431482 00 09 4 04 Mas d'en Morató - 16 17 33
Nucli 431482 00 09 4 05 Vileta de Mar - 37 38 75
Disseminat 431482 00 09 4 99 Disseminat de l'Arrabassada i la Savinosa - 13 17 30
Entitat singular 431482 00 10 8 00 Sant Pere i Sant Pau - 8209 7928 16137
Nucli 431482 00 10 8 01 Mas Corsini, el - 0 0 0
Nucli 431482 00 10 8 02 Mas del Frare, el - 5 6 11
Nucli 431482 00 10 8 03 Miracle, el - 0 0 0
Nucli 431482 00 10 8 04 Sant Pere Sescelades - 76 93 169
Nucli 431482 00 10 8 05 Pedrol - 70 60 130
Nucli 431482 00 10 8 06 Rodolat, el - 76 64 140
Nucli 431482 00 10 8 07 Sant Pere i Sant Pau - 6708 6519 13227
Nucli 431482 00 10 8 08 Zona Educacional - 326 318 644
Nucli 431482 00 10 8 09 Quatre Garrofers, els - 891 822 1713
Disseminat 431482 00 10 8 99 Disseminat de Sant Pere i Sant Pau - 57 46 103
Entitat singular 431482 00 11 5 00 Sant Salvador - 3916 3375 7291
Nucli 431482 00 11 5 01 Sant Salvador - 2964 2432 5396
Nucli 431482 00 11 5 02 Sant Ramon - 952 943 1895
Entitat singular 431482 00 12 0 00 Tamarit - 886 834 1720
Nucli 431482 00 12 0 01 Móra, la - 628 575 1203
Nucli 431482 00 12 0 02 Tamarit - 258 259 517
Entitat singular 431482 00 13 6 00 Tarragona - 30692 34501 65193
Nucli 431482 00 13 6 01 Tarragona - 30489 34326 64815
Disseminat 431482 00 13 6 99 Disseminat de Tarragona - 203 175 378
Entitat singular 431482 00 14 1 00 Torreforta - 12101 11342 23443
Nucli 431482 00 14 1 01 Campclar - 5050 4688 9738
Nucli 431482 00 14 1 03 Granja, la - 1842 1859 3701
Nucli 431482 00 14 1 04 Torreforta - 4566 4193 8759
Nucli 431482 00 14 1 05 Verge del Pilar - 314 257 571
Nucli 431482 00 14 1 06 Zona de l'Eixample - 329 345 674
Disseminat 431482 00 14 1 99 Disseminat de Torreforta - 0 0 0
Entitat singular 431482 00 15 4 00 Boscos de Tarragona, els - 645 648 1293
Nucli 431482 00 15 4 01 Boscos de Tarragona, els - 645 648 1293
Entitat singular 431482 00 16 7 00 Cala Romana - 442 449 891
Nucli 431482 00 16 7 01 Cala Romana - 442 449 891
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431482 01 Arrabassada i la Savinosa, l' Raval
Unitat població 431482 02 Bonavista Barri
Unitat població 431482 03 Bon Sol Urbanització
Unitat població 431482 04 Boscos de Tarragona, els Urbanització
Unitat població 431482 05 Cala Romana Urbanització
Unitat població 431482 06 Campclar Urbanització
Unitat població 431482 07 Campsa Polígon industrial
Unitat població 431482 08 Canonja, la Poble
Unitat població 431482 09 Colls Majors, els Urbanització
Unitat població 431482 10 Escipió Urbanització
Unitat població 431482 11 Esperança, l' Urbanització
Unitat població 431482 12 Ferran Població
Unitat població 431482 13 Floresta, la Urbanització
Unitat població 431482 14 Icomar Urbanització
Unitat població 431482 15 Mas Corsini, el Urbanització
Unitat població 431482 16 Mas del Frare, el Urbanització
Unitat població 431482 17 Miracle, el Urbanització
Unitat població 431482 18 Monnars Població
Unitat població 431482 19 Montgons, els Barri
Unitat població 431482 20 Móra, la Urbanització
Unitat població 431482 21 Oliva, l' Barri
Unitat població 431482 22 Pedrol Urbanització
Unitat població 431482 23 Pinedes, les Barri
Unitat població 431482 24 Rodolat del Moro, el Urbanització
Unitat població 431482 25 Sant Marc Urbanització
Unitat població 431482 26 Sant Pere i Sant Pau Urbanització
Unitat població 431482 27 Sant Salvador Urbanització
Unitat població 431482 28 Solimar Urbanització
Unitat població 431482 29 Tamarit Població
Unitat població 431482 30 Tarragona Ciutat
Unitat població 431482 31 Torreforta Raval

Seccions censals (a 01-01-2010)

 • 01001
 • 02001
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06014
 • 06015
 • 06016
 • 07001
 • 07002
 • 07003
 • 07004
 • 07005
 • 07006
 • 07007
 • 07008
 • 07009
 • 07010
 • 07011
 • 07012
 • 07013
 • 07014
 • 07015
 • 07016
 • 07017
 • 07018
 • 07019
 • 07020
 • 07021
 • 07022
 • 08001
 • 08002
 • 08003
 • 08004
 • 08005
 • 08006
 • 08007
 • 08008
 • 08009
 • 08010
 • 08011
 • 08012
 • 08013
 • 08014
 • 09001
 • 09002
 • 09003
 • 09004
 • 09005
 • 09006
 • 09007
 • 09008
 • 09009
 • 09010

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7001840003 Canonja, la
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1975-12-25 Alteració límits municipals
 • Abans: - km²
 • Després: - km²
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 62,20 km² 68 m
 • Després: 64,63 km² 68 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès
2010-10-30 Desagregació de municipis Abans:
 • 431482 Tarragona
Després:
 • 431482 Tarragona
 • 439076 Canonja, la