Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 35,65 km²
Altitud 8 m
Població (a 01-01-2020) 3277 h
Litoral
Capital Ampolla, l'
Distància -
Codi ajuntament 4390600000

Divisió territorial postal

 • 43895

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 439060 00 00 0 00 Ampolla, l'
Entitat singular 439060 00 01 7 00 Ampolla, l' - 1683 1594 3277
Nucli 439060 00 01 7 01 Ampolla, l' - 1514 1415 2929
Nucli 439060 00 01 7 04 Cap-roig - 88 95 183
Nucli 439060 00 01 7 05 Roquer, el - 29 32 61
Disseminat 439060 00 01 7 99 Disseminat de l'Ampolla - 52 52 104

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1990-04-09 Desagregació de municipis Abans:
 • 431042 Perelló, el
Després:
 • 439060 Ampolla, l'
 • 431042 Perelló, el
1991-12-27 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 35,30 km² 8 m
 • Després: 31,60 km² 8 m
1991-12-27 Alteració límits municipals
 • Abans: 35,30 km²
 • Després: 31,60 km²
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 31,60 km² 8 m
 • Després: 35,65 km² 8 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP26 Baix Ebre