Saltar al contingut principal

Enquestes en curs

La recollida de dades és una tasca essencial per obtenir informació de qualitat i útil per a la societat, i per això és imprescindible la col·laboració de la ciutadania. En aquest apartat trobareu la llista d'enquestes que l'Idescat porta a terme al llarg de l'any.

Enquestes amb treball de camp del 2024
Estat
Dirigides a persones i llars
Enquesta de l'ús del temps (EUT). 2023-2024 En curs
Enquesta de condicions de vida (ECV). 2024 Finalitzat
Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP). 2023 Finalitzat
Dirigides a empreses i entitats
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T2/2024 En curs
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T3/2024 No iniciat
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T4/2024 No iniciat
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T1/2024 Finalitzat
Enquesta de clima empresarial (CLEM). T4/2023 Finalitzat
Enquesta de consums intermedis (MIOC). 2021 Finalitzat