Saltar al contingut principal

Infografies

Repositori d'infografies elaborades per l'Idescat per facilitar la comprensió dels principals resultats estadístics. Per defecte es mostren les infografies de les últimes dades disponibles i a més es pot accedir a les infografies de resultats anteriors clicant al botó Mostrar-les totes. Algunes infografies també permeten fer consultes interactives com, per exemple, filtrar la informació per un municipi determinat.

COMEST Comerç amb l'estranger

Comerç amb l'estranger

COMEST

2023

Comerç amb l'estranger

COMEST

2022

PIBT Comptabilitat trimestral

Comptabilitat trimestral

PIBT

T1/2024

PIBA Comptes econòmics anuals de Catalunya

Comptes econòmics anuals de Catalunya

PIBA

2023

ECV Enquesta de condicions de vida

Enquesta de condicions de vida

ECV

2023

Enquesta de condicions de vida

ECV

2022

Enquesta de condicions de vida

ECV

2021

PENS Estadística de pensions contributives

Estadística de pensions contributives

PENS

2023

Estadística de pensions contributives

PENS

2022

Estadística de pensions contributives

PENS

2021

EEP Estadística dels estudis de la població

Estadística dels estudis de la població

EEP

2020

RD Estadística sobre activitats en R+D

Estadística sobre activitats en R+D

RD

2022

Estadística sobre activitats en R+D

RD

2021

Estadística sobre activitats en R+D

RD

2020

EP Estimacions de població

Estimacions de població

EP

2023

PIBC Producte interior brut territorial

Producte interior brut territorial

PIBC

2021

RFDBC Renda familiar disponible bruta territorial

Renda familiar disponible bruta territorial

RFDBC

2021

Renda familiar disponible bruta territorial

RFDBC

2020