Saltar al contingut principal

Microdades

En aquesta secció us podeu descarregar, en fitxers comprimits (ZIP), les microdades i les metadades de diferents enquestes (en format CSV amb tabulador com a separador dels camps, o TSV) i documentació relacionada amb les enquestes, en tres idiomes (català, castellà i anglès).

Els fitxers de microdades contenen les dades individuals d'una estadística, convenientment anonimitzades, amb l'objectiu de preservar la confidencialitat de la informació. Aquests fitxers s'estructuren en diferents camps que recullen, per a cada registre individual de l'enquesta, els valors que pren cada variable.

Els usuaris que utilitzin aquestes microdades han de citar l'Idescat com a font de la dada primària, en tota publicació que en facin posteriorment. D'altra banda, l'Idescat no es responsabilitza dels resultats obtinguts pels usuaris a partir de l'explotació d'aquests fitxers.

Estadístiques amb microdades d'ús públic

Enquesta de condicions de vida

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Les microdades de l'Enquesta de condicions de vida 2022 es van revisar el 21 de juny de 2023 (rectificació 495).

Enquesta d'ús del temps

Any 2011

Enquesta d'usos lingüístics de la població

Any 2018

Any 2013