Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   116,5   4,32,7
Béns de consum   112,7   3,11,3
     consum durador   71,2   22,524,0
     consum no durador   115,3   2,60,5
Béns d'equipament   131,1   6,02,1
Béns intermedis   118,0   6,44,9
Energia   102,8   -0,32,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   103,6   4,22,4
Béns de consum   103,6   2,60,9
     consum durador   80,0   4,86,8
     consum no durador   106,2   2,60,5
Béns d'equipament   112,5   6,41,9
Béns intermedis   105,7   7,24,9
Energia   90,5   -1,60,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,3% a Catalunya a l'octubre del 2017, respecte a un any enrere. Mostren increments tant els béns de consum (3,1%) com els béns d'equipament (6%) i els béns intermedis (6,4%). En sentit contrari, l'energia disminueix un 0,3%. Dintre dels béns de consum, creixen els de consum durador un 22,5% i els de consum no durador un 2,6%. A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,2% amb relació al mateix mes de l'any anterior. Si es considera el període gener-octubre del 2017, l'IPI corregit de calendari mostra un increment del 2,7% a Catalunya i del 2,4% a Espanya, respecte als mateixos mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 5 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: