Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   108,0   5,05,0
Béns de consum   106,0   4,64,6
     consum durador   114,0   6,26,2
     consum no durador   105,5   4,64,6
Béns d'equipament   102,6   8,98,9
Béns intermedis   109,0   5,65,6
Energia   120,9   0,80,8
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   102,5   0,70,7
Béns de consum   98,2   0,60,6
     consum durador   93,3   3,03,0
     consum no durador   98,8   0,60,6
Béns d'equipament   98,7   4,44,4
Béns intermedis   106,2   4,24,2
Energia   106,9   -5,9-5,9
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta un 5% a Catalunya al gener del 2018, respecte a un any enrere. Mostren increments tant els béns de consum (4,6%) com els béns d'equipament (8,9%), els béns intermedis (5,6%) i l'energia (0,8%). Dintre dels béns de consum, creixen els de consum durador un 6,2% i els de consum no durador un 4,6%. A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,7% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 12 de març del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: