Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   107,8   0,1   1,51,5
Energia   109,2   0,2   1,21,2
Productes industrials (IPPRI)   108,2   0,1   1,61,6
     béns de consum   108,8   0,1   0,80,8
          consum durador   105,4   0,2   1,01,0
          consum no durador   109,9   0,1   0,70,7
     béns d'equipament   102,1   -0,1   1,11,1
          estr.metàl·liques i material transport   100,9   0,0   1,61,6
          maquinària i altres   104,1   -0,3   0,40,4
     béns intermedis   110,6   0,1   2,72,7
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   108,9   -0,4   3,53,5
          altres béns intermedis   111,4   0,4   2,32,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   110,5   0,2   1,81,8
Energia   114,9   0,3   1,21,2
Productes industrials (IPPRI) (1)   108,7   0,2   1,91,9
     béns de consum   110,5   0,1   1,11,1
          consum durador   104,4   0,1   0,20,2
          consum no durador   111,3   0,1   1,21,2
     béns d'equipament   104,2   0,0   0,80,8
     béns intermedis   108,9   0,3   3,33,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2010=100) al mes de desembre del 2017 mostra un increment del 0,1% respecte al mes anterior, i un creixement de l'1,5% respecte al desembre de l'any anterior. En termes interanuals, augmenten l'energia (1,2%) i els preus dels productes industrials (1,6%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (0,8%) com els d'equipament (1,1%) i els intermedis (2,7%). A Espanya, els preus industrials creixen un 0,2% respecte al mes anterior, i augmenten un 1,8% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 24 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: