Empreses · Finances 

Índex

Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica
Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària
Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs
Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió


IndicadorEmpreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica    2016     2017 
Total  606.512  619.490
(Variació anual)  2,0 %  2,1 %
IndicadorEstabliments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària    2016     2017 
Total  670.254  684.290
(Variació anual)  2,0 %  2,1 %
IndicadorCreació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils    2016     2017 
Societats mercantils creades  22.246  18.916
(Variació anual)  18,6 %  -15,0 %
IndicadorProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs    2015     2016 
Total  1.108  1.076
(Variació anual)  -27,7 %  -2,9 %
IndicadorProcediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió    2015     2016 
Total  981  869
(Variació anual)  -28,9 %  -11,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Empreses · Finances
 Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica T
 Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: