Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   90,4   10,18,2
Productes industrials   89,8   9,97,3
     béns de consum   101,3   6,46,7
     béns d'equipament   83,3   14,35,0
     béns intermedis   81,9   12,19,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   88,2   7,77,8
Productes industrials   86,2   6,96,3
     béns de consum   102,3   4,45,1
     béns d'equipament   68,2   2,23,5
     béns intermedis   84,2   12,29,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 10,1% a Catalunya, a l'agost del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un increment del 9,9% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, augmenten tant els béns d'equipament (14,3%) com els intermedis (12,1%) i els de consum (6,4%). A Espanya, l'IVNI puja un 7,7% amb relació al mes d'agost del 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 8,2% a Catalunya i un 7,8% a Espanya, respecte als vuit primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 23 d'octubre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: