Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   124,0   14,38,8
Productes industrials   124,9   13,87,5
     béns de consum   117,7   12,77,4
     béns d'equipament   151,0   12,86,2
     béns intermedis   118,4   15,58,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   119,1   12,88,5
Productes industrials   119,8   12,06,4
     béns de consum   114,4   11,05,8
     béns d'equipament   134,8   9,63,6
     béns intermedis   114,8   14,89,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 14,3% a Catalunya, al maig del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un increment del 13,8% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, augmenten tant els de consum (12,7%), com els d'equipament (12,8%), i els béns intermedis (15,5%). A Espanya, l'IVNI puja un 12,8% en relació amb el mes de maig del 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 8,8% a Catalunya i un 8,5% a Espanya, respecte als cinc primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 14 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: