Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   123,7   12,59,0
Productes industrials   124,5   11,97,7
     béns de consum   117,8   13,77,2
     béns d'equipament   146,8   2,24,4
     béns intermedis   119,5   17,210,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   123,8   7,98,6
Productes industrials   124,9   6,86,6
     béns de consum   115,3   11,66,3
     béns d'equipament   154,2   -5,43,9
     béns intermedis   114,5   15,29,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha pujat un 12,5% interanual a Catalunya al maig del 2017. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment de l'11,9% amb relació al mateix mes del 2016. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, augmenten tant els béns de consum (13,7%) com els d'equipament (2,2%) i els béns intermedis (17,2%). A Espanya l'IECI augmenta un 7,9% respecte a un any enrere. En termes acumulats, l'índex augmenta un 9% a Catalunya i un 8,6% a Espanya, en relació amb els primers cinc mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 14 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: