Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex de producció (IPROSS)   120,2   6,56,6
Índex agregat per valor afegit (IAVASS)   116,5   6,56,4
Deflactor de l'IAVASS   97,0   0,0-0,2
Índex de volum de negoci (IASSVN)   112,7   6,46,4
Comerç   107,9   6,36,3
Altres serveis   122,0   6,66,5
     Transport i emmagatzematge   127,5   3,84,6
     Hostaleria   130,3   12,38,5
     Informació i comunicacions   114,5   7,06,7
     Activitats professionals, científiques i tècniques   116,1   5,57,9
     Activitats administratives i serveis auxiliars   118,5   8,06,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis i de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   109,7   6,37,0
Comerç   108,6   6,27,3
Altres serveis   111,7   6,66,3
     Transport i emmagatzematge   118,9   6,26,4
     Hostaleria   120,0   8,56,0
     Informació i comunicacions   99,1   2,83,4
     Activitats professionals, científiques i tècniques   111,0   9,19,5
     Activitats administratives i serveis auxiliars   114,1   6,76,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Comentari

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) ha registrat un increment interanual del 6,5% a Catalunya al segon trimestre del 2017. Aquest índex mostra l'evolució de l'activitat del sector serveis un cop s'ha eliminat la influència dels preus per tal d'obtenir el creixement real. L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) augmenta un 6,4% a Catalunya i un 6,3% a Espanya respecte a un any enrere. Per sectors d'activitat, i en relació amb el volum de negoci, el comerç registra una taxa de variació interanual positiva del 6,3% a Catalunya. Dins dels altres serveis augmenten tots els sectors. En aquest sentit cal destacar l'hostaleria (12,3%) i les activitats administratives i serveis auxiliars (8%).

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 13 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: