Turisme rural. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   261,8   56,3   27,46,7
Turisme domèstic   215,9   47,7   28,35,7
     de Catalunya   203,5   42,5   26,44,5
     resta d'Espanya   12,4   5,2   71,429,6
Turisme estranger   46,0   8,6   23,113,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   2.735,8   715,7   35,413,4
Turisme domèstic   1.911,8   547,6   40,111,8
Turisme estranger   824,0   168,1   25,618,1
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.


Comentari

S'han registrat 261,8 milers de pernoctacions en establiments de turisme rural a Catalunya al segon trimestre del 2017, dada que suposa un increment interanual del 27,4%. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 28,3%, i les del turisme estranger un 23,1%. A Espanya, el nombre de pernoctacions en turisme rural ha estat de 2.735,8 milers, un 35,4% més respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 2 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: