Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   2.117   330,2   18,514,8
Despesa mitjana per persona (€)   1.043   77,6   8,04,1
Despesa mitjana diària per persona (€)   189   8,2   4,62,0

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   8.982   1.164,6   14,914,8
Despesa mitjana per persona (€)   1.065   30,0   2,92,8
Despesa mitjana diària per persona (€)   143   7,0   4,94,7

Font: INE. Enquesta de despesa turística.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 2.117 milions d'euros al mes de juny de 2017, xifra que suposa un increment del 18,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 1.043 euros i la despesa mitjana diària per persona va ser de 189 euros, amb increments interanuals del 8% i del 4,6%, respectivament. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 8.982 milions d'euros, un 14,9% més que el mateix mes de 2016. La despesa per persona i viatge va augmentar un 2,9% i la despesa mitjana diària per persona ho va fer un 4,9%.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 3 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: