Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   2.640   238,6   9,913,2
Despesa mitjana per persona (€)   1.031   71,2   7,44,8
Despesa mitjana diària per persona (€)   137   6,3   4,83,3

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de gener del 2017.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   11.342   1.059,6   10,314,2
Despesa mitjana per persona (€)   1.088   63,0   6,13,9
Despesa mitjana diària per persona (€)   126   9,0   7,65,6

Font: INE. Enquesta de despesa turística.


- Les dades són provisionals des de gener del 2017.


Comentari

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 2.640 milions d'euros al mes d'agost de 2017, xifra que suposa un increment del 9,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 1.031 euros i la despesa mitjana diària per persona va ser de 137 euros, amb increments interanuals del 7,4% i del 4,8%, respectivament. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 11.342 milions d'euros, un 10,3% més que el mateix mes de 2016. La despesa per persona i viatge va augmentar un 6,1% i la despesa mitjana diària per persona ho va fer un 7,6%.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 4 d'octubre del 2017.

Sèries revisades amb data 9 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: