Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   1.472   248,1   20,312,0
Despesa mitjana per persona (€)   849   24,3   2,93,4
Despesa mitjana diària per persona (€)   172   -0,5   -0,32,3

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (M€)   6.739   1.111,0   19,715,3
Despesa mitjana per persona (€)   955   30,0   3,23,3
Despesa mitjana diària per persona (€)   137   7,0   5,55,2

Font: INE. Enquesta de despesa turística.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 1.472 milions d'euros al mes d'abril de 2017, xifra que suposa un increment del 20,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 849 euros (que suposa una variació interanual del 2,9%) i la despesa mitjana diària per persona va ser de 172 euros, un 0,3% menys. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 6.739 milions d'euros, un 19,7% més que el mateix mes de 2016. La despesa per persona i viatge va augmentar un 3,2%, i la despesa mitjana diària per persona va pujar un 5,5%.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 6 de juny del 2017.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Turistes estrangers. Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: