Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   73,0   -8,4   -11,6-0,8
     alimentació   82,5   -6,1   -6,3-1,1
     resta de productes   66,6   -10,3   -15,5-0,5
Preus constants    
Índex general   65,4   -10,4   -13,0-2,7
     alimentació   70,9   -7,0   -8,9-2,6
     resta de productes   61,2   -13,1   -16,0-2,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   87,6   -6,1   -3,53,0
     alimentació   92,7   -3,3   -2,01,4
     resta de productes   85,1   -7,5   -4,33,7
Preus constants    
Índex general   80,2   -8,2   -4,91,2
     alimentació   80,9   -4,3   -4,20,2
     resta de productes   80,2   -10,5   -4,72,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 11,6% interanual a l'octubre del 2017. Mostren decrements tant les vendes d'alimentació (-6,3%) com les de la resta de productes (-15,5%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, disminueix un 13% interanual. Baixen les vendes d'alimentació un 8,9% i les de la resta de productes un 16%, respecte a l'octubre del 2016. A Espanya, les vendes en grans superfícies mostren un decrement del 3,5% a preus corrents, i del 4,9% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. Si es consideren els primers deu mesos de l'any 2017, l'IVGS de Catalunya baixa un 0,8% a preus corrents i un 2,7% a preus constants amb relació al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 1 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicadors anuals. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: