Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Març 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,8   0,1   1,5-0,6
Aliments i begudes no alcohòliques   103,2   0,1   2,10,6
Begudes alcohòliques i tabac   103,2   0,4   1,61,1
Vestit i calçat   95,5   4,0   0,9-14,0
Habitatge   103,0   -1,6   0,9-1,4
Parament de casa   100,5   0,2   0,20,0
Medicina   101,5   0,0   0,4-0,1
Transports   106,5   -0,1   1,90,2
Comunicacions   102,8   -0,2   1,91,9
Esbarjo i cultura   102,1   0,5   1,30,4
Ensenyament   101,3   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   103,1   0,7   2,11,3
Altres béns i serveis   102,5   0,2   1,20,6
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Març 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,3   0,1   1,2-0,8
Aliments i begudes no alcohòliques   102,2   0,1   1,40,2
Begudes alcohòliques i tabac   103,3   0,3   1,71,2
Vestit i calçat   95,7   4,3   0,7-13,0
Habitatge   103,5   -1,9   1,0-2,1
Parament de casa   99,5   0,2   0,0-0,4
Medicina   100,8   0,1   0,20,1
Transports   105,6   -0,1   1,40,2
Comunicacions   103,0   -0,2   2,11,9
Esbarjo i cultura   101,4   0,4   1,00,3
Ensenyament   101,5   0,0   0,70,0
Hotels, cafès i restaurants   103,0   0,6   2,21,0
Altres béns i serveis   101,5   0,1   0,70,2
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), al març del 2018 ha augmentat un 0,1% respecte al mes anterior i un 1,5% amb relació al març de l'any 2017. En termes mensuals, destaca el decrement de l'habitatge (-1,6%), mentre que el creixement més intens es registra en el vestit i calçat (4%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a Aliments i begudes no alcohòliques i Hotels, cafès i restaurants (tots dos amb un 2,1%) i Transports i Comunicacions (tots dos amb un 1,9%). A Espanya, l'índex augmenta un 0,1% respecte al mes anterior, i creix un 1,2% amb relació al mateix mes de l'any 2017.

Data de publicació:

Darrer període (març 2018): 13 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: