Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.070,7   290,5   5,08,8
Béns de consum   2.394,0   166,9   7,59,6
     aliments, begudes i tabac   670,7   10,7   1,69,2
     altres béns de consum   1.723,3   156,2   10,09,7
Béns de capital   453,0   17,3   4,02,8
     maquinària i altres béns d'equipament   291,2   32,1   12,41,6
     material de transport i altres béns de capital   161,7   -14,7   -8,34,7
Béns intermedis   3.223,8   106,3   3,49,2
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   38,8   -4,9   -11,312,4
     prod.energètics i industrials   3.184,9   111,2   3,69,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   22.189,0   822,7   3,99,1
Béns de consum   8.257,3   35,2   0,45,2
     aliments, begudes i tabac   2.896,1   98,0   3,57,8
     altres béns de consum   5.361,2   -62,9   -1,23,7
Béns de capital   2.070,1   16,8   0,85,4
     maquinària i altres béns d'equipament   1.246,7   68,7   5,84,1
     material de transport i altres béns de capital   823,5   -51,9   -5,97,1
Béns intermedis   11.861,6   770,7   6,913,0
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   150,7   -23,3   -13,4-0,1
     prod.energètics i industrials   11.710,9   794,0   7,313,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 5% interanual al juliol del 2017. Per destinació econòmica, mostren increments tant les vendes de béns de consum (7,5%) com les de béns de capital (4%) i les de béns intermedis (3,4%). A Espanya, les exportacions pugen un 3,9%, respecte al mes de juliol del 2016. En termes acumulats, les exportacions creixen un 8,8% a Catalunya i un 9,1% a Espanya, en relació amb els set primers mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 6 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: