Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Novembre del 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.398,7   677,7   11,88,9
Béns de consum   2.636,8   330,2   14,39,6
     aliments, begudes i tabac   664,1   22,3   3,56,6
     altres béns de consum   1.972,7   307,9   18,510,8
Béns de capital   415,3   -12,9   -3,00,6
     maquinària i altres béns d'equipament   262,2   1,5   0,62,3
     material de transport i altres béns de capital   153,1   -14,4   -8,6-2,1
Béns intermedis   3.346,5   360,5   12,19,6
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   28,8   -0,6   -2,13,7
     prod.energètics i industrials   3.317,7   361,1   12,29,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Novembre del 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   25.354,5   1.847,6   7,99,1
Béns de consum   9.924,9   584,6   6,34,9
     aliments, begudes i tabac   3.455,8   139,9   4,26,6
     altres béns de consum   6.469,1   444,7   7,44,0
Béns de capital   2.101,0   1,7   0,16,6
     maquinària i altres béns d'equipament   1.125,3   48,6   4,56,7
     material de transport i altres béns de capital   975,7   -46,8   -4,66,5
Béns intermedis   13.328,6   1.261,3   10,512,8
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   182,3   31,9   21,20,1
     prod.energètics i industrials   13.146,2   1.229,3   10,313,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 11,8% interanual al novembre del 2017. Per destinació econòmica, mostren increments les vendes de béns de consum (14,3%) i les de béns intermedis (12,1%), mentre que les de béns de capital disminueixen un 3%. A Espanya, les exportacions pugen un 7,9%, respecte al mes de novembre del 2016. En termes acumulats, les exportacions creixen un 8,9% a Catalunya i un 9,1% a Espanya, en relació amb el període gener-novembre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre del 2017): 2 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: