Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.074,4   326,3   5,78,4
Béns de consum   2.341,1   61,5   2,79,3
     aliments, begudes i tabac   663,9   0,8   0,17,1
     altres béns de consum   1.677,2   60,6   3,710,3
Béns de capital   399,4   -5,5   -1,41,0
     maquinària i altres béns d'equipament   239,2   2,8   1,21,2
     material de transport i altres béns de capital   160,2   -8,4   -5,00,6
Béns intermedis   3.333,9   270,3   8,88,8
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   40,8   -3,4   -7,86,6
     prod.energètics i industrials   3.293,1   273,8   9,18,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   23.257,5   1.825,9   8,59,1
Béns de consum   8.514,5   147,2   1,84,7
     aliments, begudes i tabac   2.725,1   87,3   3,36,6
     altres béns de consum   5.789,4   59,9   1,03,7
Béns de capital   1.980,5   207,0   11,76,6
     maquinària i altres béns d'equipament   1.043,5   55,2   5,65,5
     material de transport i altres béns de capital   937,0   151,7   19,38,1
Béns intermedis   12.762,4   1.471,7   13,012,8
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   131,8   -16,7   -11,3-0,7
     prod.energètics i industrials   12.630,6   1.488,4   13,413,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 5,7% interanual al setembre del 2017. Per destinació econòmica, mostren increments tant les vendes de béns de consum (2,7%) com les de béns intermedis (8,8%), mentre que les de béns de capital disminueixen un 1,4%. A Espanya, les exportacions pugen un 8,5%, respecte al mes de setembre del 2016. En termes acumulats, les exportacions creixen un 8,4% a Catalunya i un 9,1% a Espanya, en relació amb els nou primers mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 12 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: