Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.247,3   317,5   4,68,7
Béns de consum   2.535,5   138,0   5,86,7
     aliments, begudes i tabac   428,4   -3,0   -0,76,5
     altres béns de consum   2.107,1   141,0   7,26,8
Béns de capital   493,5   -44,1   -8,29,1
     maquinària i altres béns d'equipament   353,4   -29,0   -7,68,9
     material de transport i altres béns de capital   140,0   -15,1   -9,79,4
Béns intermedis   4.218,3   223,6   5,69,7
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   210,2   -4,9   -2,33,7
     prod.energètics i industrials   4.008,2   228,5   6,010,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   25.405,2   1.742,8   7,411,1
Béns de consum   7.323,9   324,9   4,65,5
     aliments, begudes i tabac   1.834,9   90,3   5,27,5
     altres béns de consum   5.489,0   234,7   4,54,9
Béns de capital   2.122,3   -52,3   -2,48,8
     maquinària i altres béns d'equipament   1.458,7   9,7   0,79,2
     material de transport i altres béns de capital   663,6   -62,0   -8,67,8
Béns intermedis   15.959,1   1.470,2   10,114,1
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   538,8   10,5   2,02,6
     prod.energètics i industrials   15.420,3   1.459,7   10,514,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han augmentat un 4,6% interanual al setembre del 2017. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren increments tant les compres de béns de consum (5,8%) com de béns intermedis (5,6%) mentre que disminueixen els béns de capital (-8,2%). A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 7,4% interanual. En els nou primers mesos del 2017, les importacions catalanes han crescut un 8,7% i les espanyoles un 11,1%, respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 12 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: