Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.938,4   594,2   9,49,3
Béns de consum   2.278,7   183,5   8,86,8
     aliments, begudes i tabac   438,4   21,9   5,37,8
     altres béns de consum   1.840,2   161,6   9,66,6
Béns de capital   500,8   35,2   7,611,1
     maquinària i altres béns d'equipament   361,5   54,0   17,610,4
     material de transport i altres béns de capital   139,3   -18,8   -11,912,7
Béns intermedis   4.158,9   375,5   9,910,5
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   170,9   9,3   5,71,7
     prod.energètics i industrials   3.987,9   366,2   10,111,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   24.287,8   2.363,6   10,811,7
Béns de consum   6.902,1   709,4   11,55,9
     aliments, begudes i tabac   1.848,1   205,7   12,58,5
     altres béns de consum   5.054,0   503,7   11,15,0
Béns de capital   2.037,2   97,2   5,010,1
     maquinària i altres béns d'equipament   1.412,0   131,4   10,39,8
     material de transport i altres béns de capital   625,2   -34,2   -5,210,8
Béns intermedis   15.348,4   1.557,0   11,314,5
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   533,8   95,4   21,8-1,8
     prod.energètics i industrials   14.814,6   1.461,6   10,915,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han augmentat un 9,4% interanual al juliol del 2017. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren increments tant les compres de béns de consum (8,8%) com les de béns de capital (7,6%) i les de béns intermedis (9,9%). A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 10,8% interanual. En els set primers mesos del 2017, les importacions catalanes han crescut un 9,3% i les espanyoles un 11,7%, respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 6 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: