Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Importacions de productes industrials   18.036,2   889,4   5,26,6
Nivell tecnològic alt   2.051,3   69,1   3,57,6
     Unió Europea   1.169,0   52,1   4,75,4
     resta del món   882,3   17,0   2,010,5
Nivell tecnològic mitjà alt   8.476,4   428,7   5,34,7
     Unió Europea   5.784,9   153,3   2,71,8
     resta del món   2.691,5   275,4   11,411,5
Nivell tecnològic mitjà baix   2.504,2   145,3   6,213,1
     Unió Europea   1.406,8   -12,1   -0,98,7
     resta del món   1.097,3   157,4   16,719,7
Nivell tecnològic baix   5.004,3   246,2   5,26,3
     Unió Europea   2.376,1   -94,9   -3,80,3
     resta del món   2.628,3   341,1   14,912,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Importacions de productes industrials   59.162,4   3.606,3   6,57,1
Nivell tecnològic alt   9.730,5   1.159,7   13,510,4
     Unió Europea   5.329,6   478,7   9,910,4
     resta del món   4.400,8   681,0   18,310,3
Nivell tecnològic mitjà alt   24.180,4   1.205,3   5,24,4
     Unió Europea   17.200,0   407,8   2,42,0
     resta del món   6.980,5   797,5   12,911,1
Nivell tecnològic mitjà baix   8.998,5   113,6   1,39,5
     Unió Europea   5.517,5   254,7   4,812,1
     resta del món   3.481,1   -141,1   -3,95,6
Nivell tecnològic baix   16.253,0   1.127,6   7,58,2
     Unió Europea   7.310,9   9,4   0,12,6
     resta del món   8.942,1   1.118,2   14,313,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 19.157,2 milions d'euros al segon trimestre del 2017, quantitat que representa un augment interanual del 2,8%. Segons el seu contingut tecnològic, mostren increments els nivells alt (4%), mitjà baix (6,9%) i baix (8%), mentre que disminueixen les importacions de nivell tecnològic mitjà alt. Per àrees geogràfiques, creixen importacions de productes de la Unió Europea per als nivells tecnològics alt (1,4%), mitjà baix (3,6%) i baix (1,4%). En sentit contrari baixen les de nivell tecnològic mitjà alt (-3,2%). En el cas de la resta del món, pugen les importacions per a tots els nivells tecnològics: alt (7,4%), mitjà alt (4,2%), mitjà baix (12,1%) i baix (15,3%). Pel que fa a Espanya, les compres a l'exterior de productes industrials han augmentat un 4,1% respecte al segon trimestre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (3r. trimestre del 2017): 14 de desembre del 2017.

Sèries revisades amb data 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: