Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitatM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Motòrica   178.403   182.130   188.861   -5,5   2,13,7
Física no motòrica   111.957   112.236   114.826   -10,6   0,22,3
Visual   33.091   33.050   33.432   -8,3   -0,11,2
Auditiva   29.330   30.243   31.320   -0,3   3,13,6
Psíquica   53.147   54.973   57.647   2,4   3,44,9
Malaltia mental   102.185   105.511   110.332   -3,6   3,34,6
No consta   6.773   10.960   15.021   953,3   61,837,1
Total   514.886   529.103   551.439   -4,3   2,84,2

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Nota: L'any 2015 es produeix un trencament de la sèrie per causes administratives: incorporació de les persones beneficiàries de pensions contributives d'invalidesa no reconegudes prèviament i un procés especial de depuració de baixes.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 14 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: