Vagues. Participants i jornades no treballades. Per provínciesM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Participants   73,7   71,1   59,5   -53,9   -3,5-16,3
Barcelona   69,1   68,9   58,7   -52,2   -0,3-14,9
Girona   1,4   0,6   0,2   -75,0   -57,1-69,5
Lleida   1,5   0,3   0,1   -37,5   -80,0-52,0
Tarragona   1,8   1,2   0,5   -75,7   -33,3-56,9
Jornades no treballades   271,7   196,4   94,4   -22,5   -27,7-51,9
Barcelona   248,8   190,1   92,3   -23,5   -23,6-51,5
Girona   6,0   2,8   0,4   -43,9   -53,3-86,9
Lleida   3,9   0,5   0,2   34,5   -87,2-58,8
Tarragona   13,0   3,0   1,6   11,1   -76,9-46,0
Unitats: Milers.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Participants   217,0   170,5   183,1   -51,6   -21,47,4
Jornades no treballades   620,6   497,5   388,9   -43,5   -19,8-21,8
Unitats: Milers.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 13 de juny del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: