Espais esportiusM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Espais convencionals   32.367   33.312   34.357   3,7   2,93,1
Espais singulars   6.360   6.986   8.324   54,1   9,819,2
Total   38.727   40.298   42.681   9,6   4,15,9

Font: Consell Català de l'Esport.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de gener del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: