Residus municipalsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació        Coeficient de generació
        (tones)        (%)        (Kg/hab./dia)
Total   3.732.050   0,771,36
Abocador   632.950   0,230,23
Incineració   259.726   11,000,09
Tractament mecànic i biològic   1.398.666   0,180,51
Deposició no controlada   :   ::
Recollida selectiva vidre i paper   429.954   -5,920,16
Altra recollida selectiva   1.010.754   2,620,37

Font: Agència de Residus de Catalunya.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació        Coeficient de generació
        (tones)        (%)        (Kg/hab./dia)
Total   :   ::
Abocador   :   ::
Incineració   :   ::
Tractament mecànic i biològic   :   ::
Deposició no controlada   :   ::
Recollida selectiva vidre i paper   :   ::
Altra recollida selectiva   :   ::

Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 8 de març del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: