Saltar al contingut principal

EEPEstadística dels estudis de la població

Aquesta estadística és nova i encara no disposa de resultats.

L'Estadística dels estudis de la població té com a objectiu proporcionar informació anual dels estudis en curs de la població resident a Catalunya i del nivell d'instrucció, d'acord amb els estudis realitzats. La informació s'obté a partir del Registre estadístic de població i dels registres d'alumnes i titulacions. D'altra banda, proporcionarà informació del coneixement del català dels ciutadans que resideixen a Catalunya.