Saltar al contingut principal

Seminari d'integració de dades: enllaç de registres i fusió de dades

 • Ponents:
  • Tiziana Tuoto, Institut Nacional d'Estadística d'Itàlia (ISTAT)
  • Nicoletta Cibella, Institut Nacional d'Estadística d'Itàlia (ISTAT)
  • Tomàs Aluja, Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació (LIAM). UPC
  • Josep Daunis, Dept. d'Informàtica i Matemàtica Aplicada. Universitat de Girona
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya amb el suport del Departament d'Empresa i Ocupació
 • Lloc: sala d'actes de l'Idescat
 • Dates: 5, 6, 12 i 13 de novembre del 2012
 • Règim: restringit
 • Places: 24
 • Hores lectives: 28 h
 • Codi de l'activitat: R187/2012

Objectius

L'ús combinat de dades d'enquestes i fonts administratives és cada cop més comú i necessari en l'estadística oficial per tal de reduir costos i la càrrega de resposta als enquestats, però també per imputar dades mancants o crear marcs de mostra eficients. En aquest context de creixent utilització d'informació ja disponible per part dels productors d'estadística oficial, ja sigui d'origen administratiu o estadístic, el seminari pretén actualitzar i aprofundir els mètodes d'integració de dades.

Destinataris

Personal estadístic i tècnic dels organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

 • 05.11.2012

  09.00 h – 17.15 h

 • 06.11.2012

  09.00 h – 16.00 h

 • 12.11.2012

  09.00 h – 17.15 h

 • 13.11.2012

  09.00 h – 17.15 h

Descarregar

Programa

November 5: record linkage

Lecturers: Nicoletta Cibella, Tiziana Tuoto (ISTAT)

 • 09.00-10.30 Definition of record linkage. Examples and motivations. Record linkage phases
 • 10.30-10.50 Coffee break
 • 10.50-13.00 Preprocessing and standardization. Blocking procedures. Type of matching.
 • 13.00-14.00 Lunch break
 • 14.00-15.30 RELAIS: a statistical toolkit for record linkage
 • 15.30-15.50 Tea break
 • 15.50-17.15 Applications of record linkage procedures and case studies

November 6: record linkage (cont.)

Lecturers: Nicoletta Cibella, Tiziana Tuoto (ISTAT)

 • 09.00-10.30 Types of record linkage methods. A statistical model for record linkage: the Fellegi-Sunter approach.
 • 10.30-10.50 Coffee break
 • 10.50-13.00 Outlines on possible extensions of the Fellegi-Sunter approach and estimation of the components of decision rules. Quality in record linkage. Outline on the analysis of linked data files.
 • 13.00-14.00 Lunch break
 • 14.00-16.00 Applications of record linkage procedures and case studies

12 de novembre: fusió de dades

Ponents: Tomàs Aluja (UPC), Josep Daunis (UdG)

 • 09.00-10.30 El problema de la fusió de dades: fusió de dades i aparellament estadístic, similituds i diferències. Les dades disponibles. Objectius de la fusió de dades: micro i macro.

  Condicions per a la fusió de dades: la representativitat de les mostres. Imputació condicional. Rellevància predictiva. Imputació determinista versus estocàstica.

 • 10.30-10.50 Pausa
 • 10.50-13.00 Exemple d'aplicació.

  Passos per a la fusió de dades: Selecció de les variables pont (algorisme voraç RDA). Posicionament dels receptors en l'espai dels donants.

 • 13.00-14.00 Dinar
 • 14.00-15.30 SPAD-Graft: eines informàtiques per a la fusió de dades
 • 15.30-15.50 Pausa
 • 15.50-17.15 Sessió pràctica: cas sobre l'Enquesta de salut

13 de novembre: fusió de dades (cont.)

Ponents: Tomàs Aluja (UPC), Josep Daunis (UdG)

 • 09.00-10.30 Passos per a la fusió de dades (cont.): Models per a la imputació, models paramètrics i no paramètrics.
 • 10.30-10.50 Pausa
 • 10.50-13.00 Eines de validació: Comparació de les estadístiques globals. Comparació de la distribució multivariant. Avaluació de la versemblança de les dades imputades. Precisió/bondat de les dades imputades. Imputació única versus múltiple.

  La precisió dels resultats obtinguts: Les fonts de variació. El guany de precisió amb motiu de la imputació.

 • 13.00-14.00 Dinar
 • 14.00-15.30 Sessió pràctica: cas sobre l'Enquesta de condicions de vida.
 • 15.30-15.50 Pausa
 • 15.50-17.15 Anàlisi dels fitxers imputats. Discussió sobre els resultats obtinguts

Resum

Des del punt de vista de les famílies de procediments, el seminari té dues parts diferenciades. La primera, dedicada a l'enllaç de registres o individus específics, pretén facilitar l'ús del catàleg de mètodes disponibles per a cada situació concreta a través del programari Relais (Record Linkage At Istat) , creat a l'institut d'estadística italià (ISTAT) en el marc del projecte europeu de recerca ESSnet Data Integration que va finalitzar el proppassat desembre del 2011. La segona part, dedicada a la fusió de dades, planteja la imputació de variables entre dues fonts de dades diferents referides a poblacions semblants i fa servir els programes desenvolupats ad hoc, basats en el programari SPAD i Graph.

En el tractament d'ambdues tècniques es preveu impartir l'expertesa teòrica necessària i les eines adients per incorporar-ne l'ús en el treball pràctic de l'estadística oficial. En aquest sentit, es concep com un seminari d'aplicació de coneixements a l'acarament i/o fusió dels registres administratius i estadístics a disposició del Sistema estadístic català, amb algunes aplicacions reals desenvolupades o en curs en el cas de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Inscripció

La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.