Saltar al contingut principal

XVII Concurs Student d'estadística aplicada

  • Ponents:
    • ---
  • Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d'Estadística de Catalunya
  • Lloc: UAB
  • Dates: data límit presentació treballs: 10 de setembre de 2019 i data de resolució del Concurs: Dia de l'Estadística de Catalunya, el 4 d'octubre de 2019
  • Règim: restringit
  • Codi de l'activitat: R385/2019

Objectius

Mitjançant aquest concurs, el Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona juntament amb l'Institut d'Estadística de Catalunya volen potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'Estadística Aplicada entre els estudiants de les universitats de l'estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Destinataris

Podran optar al concurs tots els estudiants de grau o de màster que estiguin matriculats aquest curs 2018-2019 en qualsevol universitat de l'Estat Espanyol.

Observacions

Enguany el Concurs comptarà amb tres premis:

- Premi Idescat al millor treball de màster: dotació econòmica de 500 €

- Premi SEA al millor treball de grau: dotació econòmica de 500 €

- Premi Almirall al millor treball en bioestadística: dotació econòmica de 500 €

-Els guanyadors tindran una subscripció anual a la Societat Catalana d'Estadística.

Per a més informació contacteu amb el Servei d'Estadística de la UAB.