Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Catalunya

L'Anuari estadístic de Catalunya recull la informació bàsica de les principals estadístiques oficials produïdes pels organismes del Sistema estadístic de Catalunya, i la informació més rellevant produïda per altres organismes oficials (del país i de la resta de l'Estat), sobre Catalunya.

L'Anuari conté més de 10.000 taules estadístiques actualitzades a mesura que les dades estan disponibles. Les dades són de caràcter anual i estan classificades en 25 temes, d'acord amb l'organització temàtica del web de l'Idescat.

L'Anuari estadístic de Catalunya es va començar a difondre l'any 1984 i fins al 2010 es va editar en paper. Els exemplars d'aquest període s'han digitalitzat i es poden consultar al catàleg de publicacions i en format paper presencialment a la Biblioteca.

L'Idescat publica altres productes de recopilació estadística, que es poden trobar a l'apartat Indicadors, a la secció Dades del web de l'Idescat.