Saltar al contingut principal

Usos del sòl. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Usos del sòl. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Superfície forestal Conreus
Boscos Bosquines Altres Sense vegetació Secà Regadiu Urbanitzat i altres (1)
Alt Camp 15.745 10.111 1.624 2.800 16.367 3.494 3.644
Alt Empordà 41.864 40.376 3.570 5.503 22.216 13.297 9.022
Alt Penedès 17.918 8.650 1.727 2.479 22.089 502 5.921
Alt Urgell 81.212 34.990 17.168 3.435 3.927 1.766 2.131
Alta Ribagorça 15.758 2.452 21.972 1.357 666 196 387
Anoia 34.342 13.508 2.083 2.532 28.033 221 6.042
Aran 23.685 17.700 20.152 942 46 2 687
Bages 55.348 18.766 2.040 4.147 22.078 662 6.290
Baix Camp 15.976 23.542 77 4.818 6.511 11.452 7.322
Baix Ebre 17.663 25.057 3.305 7.117 24.632 16.594 5.839
Baix Empordà 30.084 5.543 2.819 3.251 11.905 8.785 7.773
Baix Llobregat 12.523 10.061 803 3.210 2.100 2.020 18.073
Baix Penedès 8.575 6.502 242 2.452 6.461 498 4.866
Barcelonès 1.167 1.367 49 240 15 40 11.751
Berguedà 71.442 17.696 12.804 2.190 12.006 59 2.424
Cerdanya 25.048 8.048 14.770 1.182 2.443 1.014 2.120
Conca de Barberà 19.069 15.279 1.243 1.589 25.163 367 2.363
Garraf 5.518 5.172 104 1.215 1.626 100 4.735
Garrigues 14.818 13.858 1.239 3.330 27.405 15.510 3.253
Garrotxa 28.680 29.493 4.112 1.299 5.837 1.599 2.367
Gironès 25.182 10.173 1.001 2.306 9.299 4.097 5.558
Maresme 15.849 7.887 1.013 2.363 743 2.043 9.857
Moianès 20.393 5.613 1.098 638 4.602 69 1.359
Montsià 6.161 15.365 1.178 8.324 20.035 18.938 3.496
Noguera 27.231 64.606 3.979 6.754 41.343 29.945 4.574
Osona 60.910 19.083 7.284 5.222 25.221 653 6.475
Pallars Jussà 45.135 48.390 16.314 4.468 15.108 2.562 2.244
Pallars Sobirà 61.623 43.698 28.552 1.985 919 134 1.383
Pla d'Urgell 45 352 466 1.880 567 25.127 2.103
Pla de l'Estany 10.011 4.713 622 1.017 7.474 1.099 1.417
Priorat 16.538 21.825 39 1.985 6.098 2.269 1.096
Ribera d'Ebre 26.230 25.541 4.815 3.921 11.789 8.155 2.177
Ripollès 59.411 11.499 20.965 993 1.222 5 1.660
Segarra 10.705 10.530 1.020 1.413 45.854 410 2.467
Segrià 7.575 16.545 4.267 9.420 22.138 70.968 8.791
Selva 58.454 16.007 852 3.601 7.012 4.336 9.283
Solsonès 58.482 13.875 4.878 1.784 19.393 56 1.634
Tarragonès 5.239 3.517 1.304 3.243 6.157 3.253 9.343
Terra Alta 26.963 16.249 1.177 2.432 22.442 3.257 1.691
Urgell 3.085 4.613 1.437 2.017 27.938 15.648 2.674
Vallès Occidental 18.360 12.547 227 3.493 5.102 156 18.428
Vallès Oriental 23.740 21.496 1.574 3.689 6.289 2.564 14.235
Catalunya 1.123.757 702.295 215.965 128.036 548.271 273.922 218.955
Metropolità 71.639 53.358 3.666 12.995 14.249 6.823 72.344
Comarques Gironines 253.686 117.804 33.941 17.970 64.965 33.218 37.080
Camp de Tarragona 72.567 74.274 4.287 14.435 60.296 20.835 23.768
Terres de l'Ebre 77.017 82.212 10.475 21.794 78.898 46.944 13.203
Ponent 63.459 110.504 12.408 24.814 165.245 157.608 23.862
Comarques Centrals 271.618 77.430 28.719 14.513 93.461 1.503 18.936
Alt Pirineu i Aran 252.461 155.278 118.928 13.369 23.109 5.674 8.952
Penedès 61.310 31.435 3.541 8.146 48.048 1.317 20.810
Barcelona 329.022 139.257 29.341 31.425 129.897 9.117 105.419
Girona 267.375 123.237 42.651 18.382 66.357 34.111 38.687
Lleida 369.201 276.813 128.969 39.548 206.362 162.417 33.012
Tarragona 158.159 162.988 15.004 38.681 145.655 68.277 41.837
Unitats: Hectàrees.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: (1) Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures.

Darrera actualització: 3 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conreu
Terra cultivada. Inclou terrenys sembrats, plantacions d'espècies anuals i plurianuals (herbacis, llenyosos, de regadiu i de secà, com també els guarets)
Sòl sense vegetació
Superfície desproveïda de plantes. Inclou sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, xaragalls, sorrals, platges i congestes, així com rius, llacs i embassaments.
Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures
Superfície que inclou nuclis urbans i urbanitzables, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials i comercials, infraestructura viària, etc.
Superfície forestal
Terreny cobert d'arbres o arbustos i no destinat a fins agrícoles. Inclou: bosc (terreny poblat per arbres), bosquines (màquies, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit entre bosc i matollar), altra vegetació (prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides, erms i àrees cremades), planters i altres espais lligats a l'explotació, com ara les pistes forestals i els tallafocs.
Usos del sòl
Utilització del terreny. Segons els diferents usos la superfície es classifica en: superfície forestal, conreus, sòl sense vegetació i sòl urbà, urbanitzable i infraestructures.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".