Saltar al contingut principal

Usos del sòl. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Usos del sòl. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Superfície forestal Conreus
Boscos Bosquines Altres Sense vegetació Secà Regadiu Urbanitzat i altres (1)
Alt Camp 15.764 10.592 1.661 1.925 16.612 3.606 3.640
Alt Empordà 41.917 40.534 3.144 4.924 22.766 13.418 9.051
Alt Penedès 17.935 8.741 1.770 2.226 22.171 519 5.907
Alt Urgell 81.220 35.009 17.124 3.385 4.067 1.809 2.132
Alta Ribagorça 15.758 3.064 21.278 1.350 641 207 388
Anoia 34.320 13.400 2.109 2.296 28.220 213 6.073
Aran 23.683 17.861 20.149 934 45 1 687
Bages 55.348 18.774 2.078 3.598 22.103 662 6.663
Baix Camp 15.987 23.556 77 3.934 7.001 11.838 7.322
Baix Ebre 17.707 25.115 3.355 6.502 24.864 16.899 5.825
Baix Empordà 30.172 5.655 2.838 2.768 12.127 8.834 7.775
Baix Llobregat 12.542 9.989 989 2.675 2.227 1.967 18.210
Baix Penedès 8.685 6.820 492 1.626 6.652 516 4.854
Barcelonès 1.167 1.388 50 203 12 40 11.715
Berguedà 71.426 17.865 12.823 2.041 11.873 60 2.437
Cerdanya 25.048 8.048 14.948 1.092 2.399 1.015 2.119
Conca de Barberà 19.104 15.327 1.243 1.452 25.123 405 2.363
Garraf 5.596 5.407 134 915 1.617 113 4.729
Garrigues 14.918 14.102 1.239 3.242 27.566 15.473 3.230
Garrotxa 28.675 29.549 4.245 1.240 5.802 1.586 2.365
Gironès 25.189 10.258 1.130 2.059 9.218 4.119 5.587
Maresme 15.853 7.964 1.255 1.929 764 2.224 9.864
Moianès 20.410 5.694 1.106 544 4.621 40 1.376
Montsià 6.201 15.625 1.179 8.090 19.582 19.369 3.496
Noguera 27.246 64.706 3.979 6.594 41.364 29.963 4.555
Osona 60.910 18.923 7.409 4.862 25.226 641 6.548
Pallars Jussà 45.098 48.520 16.296 4.346 15.133 2.670 2.246
Pallars Sobirà 61.623 43.703 28.115 1.941 886 138 1.386
Pla d'Urgell 45 355 617 1.708 560 25.266 2.076
Pla de l'Estany 10.011 4.713 504 932 7.491 1.101 1.413
Priorat 16.469 21.893 39 1.951 6.165 2.249 1.095
Ribera d'Ebre 26.230 25.541 4.785 3.668 12.069 8.265 2.174
Ripollès 59.340 11.460 20.937 945 1.313 2 1.665
Segarra 10.705 10.530 1.020 1.332 45.831 401 2.453
Segrià 7.575 16.550 4.277 8.765 22.897 70.865 8.737
Selva 58.503 16.127 869 3.374 7.023 4.362 9.246
Solsonès 58.502 13.991 4.867 1.744 19.323 68 1.629
Tarragonès 5.354 3.919 1.545 2.446 6.491 3.310 8.871
Terra Alta 26.991 16.206 1.036 2.194 23.021 3.171 1.685
Urgell 3.085 4.623 1.416 1.972 28.294 15.921 2.655
Vallès Occidental 18.388 12.891 469 2.622 5.376 135 18.432
Vallès Oriental 23.740 21.643 1.714 3.303 6.328 2.525 14.243
Catalunya 1.124.440 706.631 216.310 115.649 552.864 275.986 218.917
Metropolità 71.690 53.875 4.477 10.732 14.707 6.891 72.464
Comarques Gironines 253.807 118.296 33.667 16.242 65.740 33.422 37.102
Camp de Tarragona 72.678 75.287 4.565 11.708 61.392 21.408 23.291
Terres de l'Ebre 77.129 82.487 10.355 20.454 79.536 47.704 13.180
Ponent 63.574 110.866 12.548 23.613 166.512 157.889 23.706
Comarques Centrals 271.633 77.617 28.900 13.309 93.311 1.473 19.428
Alt Pirineu i Aran 252.430 156.205 117.910 13.048 23.171 5.840 8.958
Penedès 61.499 31.998 3.888 6.543 48.495 1.359 20.788
Barcelona 329.147 140.094 30.442 27.230 130.524 9.173 106.026
Girona 267.496 123.728 42.530 16.604 67.121 34.312 38.709
Lleida 369.305 278.215 127.926 38.027 207.639 162.873 32.857
Tarragona 158.492 164.594 15.412 33.788 147.580 69.628 41.325
Unitats: Hectàrees.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: (1) Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures.

Darrera actualització: 9 de juny de 2022.

Estadística PGV

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conreu
Terra cultivada. Inclou terrenys sembrats, plantacions d'espècies anuals i plurianuals (herbacis, llenyosos, de regadiu i de secà, com també els guarets)
Sòl sense vegetació
Superfície desproveïda de plantes. Inclou sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, xaragalls, sorrals, platges i congestes, així com rius, llacs i embassaments.
Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures
Superfície que inclou nuclis urbans i urbanitzables, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials i comercials, infraestructura viària, etc.
Superfície forestal
Terreny cobert d'arbres o arbustos i no destinat a fins agrícoles. Inclou: bosc (terreny poblat per arbres), bosquines (màquies, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit entre bosc i matollar), altra vegetació (prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides, erms i àrees cremades), planters i altres espais lligats a l'explotació, com ara les pistes forestals i els tallafocs.
Usos del sòl
Utilització del terreny. Segons els diferents usos la superfície es classifica en: superfície forestal, conreus, sòl sense vegetació i sòl urbà, urbanitzable i infraestructures.

Aspectes metodològics

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".