Saltar al contingut principal

Nombre de municipis. Per superfície. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Nombre de municipis. Per superfície. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2019
Superfície (km²)
Fins a 10 >10-20 >20-50 >50-200 > 200 Total
Alt Camp 9 4 7 3 0 23
Alt Empordà 22 23 19 4 0 68
Alt Penedès 9 5 12 1 0 27
Alt Urgell 0 3 4 12 0 19
Alta Ribagorça 0 0 0 2 1 3
Anoia 5 9 16 3 0 33
Aran 0 3 4 0 2 9
Bages 1 8 14 7 0 30
Baix Camp 4 11 10 3 0 28
Baix Ebre 0 0 6 7 1 14
Baix Empordà 14 12 6 4 0 36
Baix Llobregat 10 12 7 1 0 30
Baix Penedès 5 3 5 1 0 14
Barcelonès 2 1 1 1 0 5
Berguedà 1 1 22 7 0 31
Cerdanya 1 7 6 3 0 17
Conca de Barberà 2 7 8 5 0 22
Garraf 0 2 4 0 0 6
Garrigues 2 8 8 6 0 24
Garrotxa 4 3 11 3 0 21
Gironès 10 9 7 1 0 27
Maresme 19 6 4 1 0 30
Moianès 0 2 6 2 0 10
Montsià 0 2 4 6 0 12
Noguera 1 3 13 13 0 30
Osona 8 19 16 7 0 50
Pallars Jussà 0 0 5 8 1 14
Pallars Sobirà 2 1 0 11 1 15
Pla d'Urgell 5 6 5 0 0 16
Pla de l'Estany 0 7 3 1 0 11
Priorat 5 8 8 2 0 23
Ribera d'Ebre 0 2 6 5 1 14
Ripollès 1 2 9 7 0 19
Segarra 1 7 7 6 0 21
Segrià 6 9 12 10 1 38
Selva 3 4 12 7 0 26
Solsonès 1 1 4 9 0 15
Tarragonès 11 7 3 1 0 22
Terra Alta 0 0 5 7 0 12
Urgell 1 7 10 2 0 20
Vallès Occidental 5 5 12 1 0 23
Vallès Oriental 9 16 13 1 0 39
Catalunya 179 245 334 181 8 947
Metropolità 45 40 41 5 0 131
Comarques Gironines 54 60 67 27 0 208
Camp de Tarragona 31 37 36 14 0 118
Terres de l'Ebre 0 4 21 25 2 52
Ponent 16 40 55 37 1 149
Comarques Centrals 13 31 64 32 0 140
Alt Pirineu i Aran 3 14 19 36 5 77
Penedès 17 19 31 5 0 72
Barcelona 69 85 127 30 0 311
Girona 54 67 72 28 0 221
Lleida 20 49 73 83 6 231
Tarragona 36 44 62 40 2 184
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Idescat.

Darrera actualització: 17 de gener de 2020.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Municipi
Circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un ajuntament, considerada entitat bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics, tal com estableix la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. El municipi gaudeix d'autonomia pròpia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per tal de representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix. El govern i l'administració del municipi corresponen a l'ajuntament.
Superfície
Extensió de territori que hi ha dins d'uns determinats límits administratius (municipi, comarca, àmbit territorial, província o Catalunya), mesurada en quilòmetres quadrats. S'inclouen els enclavaments dels municipis situats dins els límits d'un altre.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".