Saltar al contingut principal

Nombre de municipis. Per altitud. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Nombre de municipis. Per altitud. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2019
Altitud (m)
0-100 >100-200 >200-600 >600-1.000 >1.000-1.500 >1.500 Total
Alt Camp 0 5 17 1 0 0 23
Alt Empordà 49 15 4 0 0 0 68
Alt Penedès 0 5 20 2 0 0 27
Alt Urgell 0 0 5 10 4 0 19
Alta Ribagorça 0 0 0 2 1 0 3
Anoia 0 0 21 12 0 0 33
Aran 0 0 0 6 3 0 9
Bages 0 3 22 5 0 0 30
Baix Camp 2 6 15 5 0 0 28
Baix Ebre 11 1 2 0 0 0 14
Baix Empordà 35 1 0 0 0 0 36
Baix Llobregat 16 11 3 0 0 0 30
Baix Penedès 3 8 3 0 0 0 14
Barcelonès 5 0 0 0 0 0 5
Berguedà 0 0 4 17 10 0 31
Cerdanya 0 0 0 0 16 1 17
Conca de Barberà 0 0 12 10 0 0 22
Garraf 4 1 1 0 0 0 6
Garrigues 0 0 21 3 0 0 24
Garrotxa 0 2 19 0 0 0 21
Gironès 12 13 2 0 0 0 27
Maresme 18 11 1 0 0 0 30
Moianès 0 0 3 7 0 0 10
Montsià 6 4 2 0 0 0 12
Noguera 0 0 28 2 0 0 30
Osona 0 0 26 24 0 0 50
Pallars Jussà 0 0 7 5 2 0 14
Pallars Sobirà 0 0 1 7 7 0 15
Pla d'Urgell 0 1 15 0 0 0 16
Pla de l'Estany 1 7 3 0 0 0 11
Priorat 0 1 20 2 0 0 23
Ribera d'Ebre 10 2 2 0 0 0 14
Ripollès 0 0 0 10 9 0 19
Segarra 0 0 15 6 0 0 21
Segrià 2 11 25 0 0 0 38
Selva 10 9 5 2 0 0 26
Solsonès 0 0 2 11 2 0 15
Tarragonès 14 8 0 0 0 0 22
Terra Alta 0 1 11 0 0 0 12
Urgell 0 0 20 0 0 0 20
Vallès Occidental 4 9 10 0 0 0 23
Vallès Oriental 5 16 17 1 0 0 39
Catalunya 207 151 384 150 54 1 947
Metropolità 48 47 31 5 0 0 131
Comarques Gironines 107 47 33 12 9 0 208
Camp de Tarragona 16 20 64 18 0 0 118
Terres de l'Ebre 27 8 17 0 0 0 52
Ponent 2 12 124 11 0 0 149
Comarques Centrals 0 3 59 66 12 0 140
Alt Pirineu i Aran 0 0 13 30 33 1 77
Penedès 7 14 43 8 0 0 72
Barcelona 53 56 128 65 9 0 311
Girona 106 47 33 15 19 1 221
Lleida 2 12 139 52 26 0 231
Tarragona 46 36 84 18 0 0 184
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Idescat.

Darrera actualització: 17 de gener de 2020.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Altitud
Altura d'un punt de la Terra (punt central en el nucli capital del municipi) respecte al nivell del mar (Alacant com a referència) mesurada en metres.
Municipi
Circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un ajuntament, considerada entitat bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics, tal com estableix la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. El municipi gaudeix d'autonomia pròpia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per tal de representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix. El govern i l'administració del municipi corresponen a l'ajuntament.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".