Saltar al contingut principal

Sistemes fluvials. Aportació. Per temporades

Sistemes fluvials. Aportació. Conques internes. Per temporades Catalunya. 2022
Aigua aportada (hm3)
Rius i afluents Estació d'aforament Superfície de la conca de l'estació d'aforament (km²) Tardor Hivern Primavera Estiu Total anual Cabal mitjà (m3/seg)
Muga Castelló d'Empúries 755,6 2,2 26,2 10,4 2,7 41,5 1,3
Fluvià Esponellà 803,9 11,7 19,0 20,0 11,9 62,7 2,0
Ter Masies de Roda 1.137,3 25,1 42,0 55,8 40,3 163,2 5,2
Ridaura Santa Cristina d'Aro 49,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,0
Tordera Sant Celoni 124,6 0,6 1,7 2,0 0,4 4,8 0,2
Besòs Santa Coloma de Gramenet 1.018,3 15,9 19,4 19,6 15,8 70,7 2,2
Congost La Garriga 146,3 0,2 0,6 0,6 0,3 1,6 0,1
Llobregat Castellbell i el Vilar 3.386,9 41,8 53,3 58,7 60,5 214,3 6,8
Cardener Súria 964,1 10,3 15,9 15,8 18,2 60,2 1,9
Anoia Sant Sadurní d'Anoia 720,0 4,9 4,1 3,8 3,9 16,6 0,5
Foix Castellet i la Gornal 278,9 0,8 1,1 1,0 1,8 4,7 0,2
Gaià Vilabella 329,7 0,0 0,5 0,2 0,0 0,7 0,0
Francolí Tarragona 822,0 1,4 3,8 3,9 3,1 12,2 0,4
Siurana Cornudella de Montsant 88,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,0
Font: Agència Catalana de l'Aigua.

Darrera actualització: 8 de juny de 2023.

EH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística hidrogràfica (EH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Aportació d'un riu
Volum total d'aigua que passa en un any (hm3/any) pel punt on se'n mesura el cabal.
Cabal d'un riu
Resultat de multiplicar l'àrea de la secció que té el flux d'aigua, en un punt determinat, per la velocitat amb què circula. Es mesura en metres cúbics per segon.
Conca hidrogràfica
Conjunt de vessants inclinats cap a un mateix curs d'aigua.
Estació d'aforament
Punt de mesurament del cabal fluvial. El conjunt d'estacions constitueixen la xarxa que permet avaluar els recursos hidràulics totals.
Superfície de la conca de l'estació d'aforament
Superfície total de la conca de recepció que va associada exactament al punt on es troba l'estació d'aforament.

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

L'apartat d'hidrologia inclou els sistemes fluvials i els embassaments. Els sistemes fluvials estan distribuïts per conques. Les dades fan referència al volum d'aigua aportada pels rius en els diferents punts d'observació (estacions d'aforament). Pel que fa a embassaments, es recull el volum d'aigua embassada per temporades. Unes taules de sèries complementen la informació i permeten la comparabilitat.

A partir de 2010, se substitueix l'estació d'aforament de Garrigàs per Esponellà.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".