Saltar al contingut principal

Embassaments. Volum d'aigua. Per temporades

Embassaments. Volum d'aigua. Per temporades Catalunya. 2022
Aigua embassada (mitjanes trimestrals)
Rius i afluents Embassaments Hivern Primavera Estiu Tardor Mitjana anual Volum mínim Data volum mínim Volum màxim Data Volum màxim
Conques internes
Muga Boadella 27 40 25 20 28 19 30/12/2022 42 09/05/2022
Ter Sau 80 98 64 32 68 30 24/10/2022 106 08/05/2022
Ter Susqueda 152 140 112 110 128 96 31/12/2022 178 01/01/2022
Llobregat Baells 59 60 42 34 49 31 12/12/2022 66 01/01/2022
Cardener Sant Ponç 19 17 15 12 16 11 12/12/2022 20 01/01/2022
Cardener Llosa del Cavall 42 37 26 23 32 21 12/12/2022 47 01/01/2022
Foix Foix 4 3 3 3 3 3 07/12/2022 4 25/04/2022
Gaià Catllar 1 1 1 1 1 1 31/12/2022 1 05/05/2022
Riudecanyes Riudecanyes 1 1 2 1 1 1 31/12/2022 2 22/06/2022
Siurana Siurana 4 4 1 1 2 1 07/12/2022 4 10/05/2022
Conca de l'Ebre
Alt Ebre Mequinensa 1.115 1.165 953 443 919 312 12/11/2022 1.364 07/05/2022
Segre Oliana 44 46 50 26 42 20 21/10/2022 67 07/06/2022
Segre Rialb 162 178 99 23 116 17 24/09/2022 191 12/05/2022
Noguera Pallaresa Sist. Capdella .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Noguera Pallaresa Sist. Llacs Espot .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Noguera Pallaresa Sist. Val d'Aran 5 4 9 10 7 2 31/03/2022 11 30/09/2022
Noguera Pallaresa Certescans 9 10 12 8 10 7 14/10/2022 15 09/07/2022
Noguera Pallaresa Tremp/Talarn 111 129 181 114 134 97 18/10/2022 203 18/06/2022
Noguera Pallaresa Terradets 32 32 32 31 32 28 01/12/2021 33 16/11/2022
Noguera Pallaresa Camarasa 84 104 110 88 97 73 04/12/2021 131 31/05/2022
Noguera Ribagorçana Baserca 6 8 17 12 11 3 02/01/2022 20 24/05/2022
Noguera Ribagorçana Llauset 8 6 11 12 9 4 21/12/2021 16 18/07/2022
Noguera Ribagorçana Cavallers 4 5 15 14 10 1 09/04/2022 16 10/07/2022
Noguera Ribagorçana Escales 76 101 115 55 87 45 08/10/2022 128 01/07/2022
Noguera Ribagorçana Canelles 400 371 270 195 309 181 25/10/2022 411 21/04/2022
Noguera Ribagorçana Santa Anna 175 169 130 106 145 92 15/08/2022 185 25/12/2021
Baix Ebre Guiamets 4 3 3 2 3 1 30/11/2022 4 02/12/2021
Baix Ebre Riba-roja 199 200 201 197 199 176 23/11/2022 209 27/02/2022
Unitats: Hectòmetres cúbics.
Font: Agència Catalana de l'Aigua; Confederación Hidrográfica del Ebro.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de juny de 2023. Sèries revisades el 20 de juliol de 2023.

EH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística hidrogràfica (EH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conca hidrogràfica
Conjunt de vessants inclinats cap a un mateix curs d'aigua.
Embassament
Dipòsit d'aigua artificial de grans dimensions que es forma interrompent el curs d'un riu o fent recréixer un llac per mitjà d'una gran resclosa.

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

L'apartat d'hidrologia inclou els sistemes fluvials i els embassaments. Els sistemes fluvials estan distribuïts per conques. Les dades fan referència al volum d'aigua aportada pels rius en els diferents punts d'observació (estacions d'aforament). Pel que fa a embassaments, es recull el volum d'aigua embassada per temporades. Unes taules de sèries complementen la informació i permeten la comparabilitat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".