Saltar al contingut principal

Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Comarques i Aran, i àmbits

Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Comarques i Aran, i àmbits Catalunya. 2020
Superfície PEIN (1) Superfície total (2) % PEIN sobre sup. terrestre
Alt Camp 15.054 53.763 28,0
Alt Empordà 49.790 135.689 36,7
Alt Penedès 12.492 59.253 21,1
Alt Urgell 50.116 144.720 34,6
Alta Ribagorça 20.919 42.722 49,0
Anoia 13.161 86.705 15,2
Aran 37.395 63.299 59,1
Bages 14.717 109.280 13,5
Baix Camp 21.789 69.701 31,3
Baix Ebre 38.263 100.194 38,2
Baix Empordà 26.542 70.127 37,8
Baix Llobregat 14.266 48.766 29,3
Baix Penedès 9.189 29.645 31,0
Barcelonès 2.072 14.631 14,2
Berguedà 40.016 118.523 33,8
Cerdanya 20.564 54.644 37,6
Conca de Barberà 18.598 65.059 28,6
Garraf 8.373 18.531 45,2
Garrigues 6.999 79.718 8,8
Garrotxa 39.640 73.332 54,1
Gironès 18.171 57.583 31,6
Maresme 10.318 39.790 25,9
Moianès 12.737 33.729 37,8
Montsià 29.357 73.430 40,0
Noguera 57.218 178.386 32,1
Osona 28.743 124.698 23,0
Pallars Jussà 46.221 134.350 34,4
Pallars Sobirà 101.559 137.822 73,7
Pla d'Urgell 466 30.543 1,5
Pla de l'Estany 1.658 26.332 6,3
Priorat 25.449 49.808 51,1
Ribera d'Ebre 23.433 82.715 28,3
Ripollès 35.802 95.689 37,4
Segarra 23.142 72.358 32,0
Segrià 15.887 139.562 11,4
Selva 23.006 99.404 23,1
Solsonès 25.953 100.022 25,9
Tarragonès 2.586 32.058 8,1
Terra Alta 23.497 74.266 31,6
Urgell 16.900 57.829 29,2
Vallès Occidental 14.951 58.307 25,6
Vallès Oriental 26.856 73.523 36,5
Catalunya (àmbit terrestre) 1.023.862 3.210.506 31,9
Catalunya (àmbit marí) 85.637 : :
Metropolità 72.516 246.550 29,4
Comarques Gironines 194.607 558.157 34,9
Camp de Tarragona 83.476 270.388 30,9
Terres de l'Ebre 114.551 330.605 34,6
Ponent 120.612 558.396 21,6
Comarques Centrals 118.577 494.217 24,0
Alt Pirineu i Aran 276.774 577.557 47,9
Penedès 42.750 174.635 24,5
Unitats: Hectàrees.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Notes:
- (1) Càlculs realitzats a partir de la superposició, mitjançant mètodes SIG, de la base municipal 1:5.000 de l'ICGC i la base cartogràfica d'espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) a escales 1:50.000 i 1:5.000 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rura. Per aquesta raó, els valors que apareixen en aquesta taula no són exactes i tenen caràcter orientatiu/informatiu.
- (2) Base muncipal 1:5.000 de l'ICGC (versió 01/06/2020).

Darrera actualització: 10 de novembre de 2021.

Estadística PENP

Nota metodològica

Definició de conceptes

Paratge natural d'interès nacional
Espai o element natural d'àmbit mitjà o reduït amb característiques singulars pel seu interès científic, paisatgístic i educatiu, declarat així per una llei per tal de garantir-ne la protecció. En aquests paratges les activitats s'han de limitar als usos tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles compatibles amb els objectius concrets de la protecció de l'espai i les altres activitats pròpies de la gestió.
Parc natural
Espai amb valors naturals qualificats. L'objectiu de protegir-los és la seva conservació de forma compatible amb l'aprofitament ordenat dels recursos i l'activitat dels habitants. La declaració s'atorga per decret.

Aspectes metodològics

Tots els espais naturals de protecció especial estan inclosos en el Pla d'espais d'interès natural. Les dades són a 31 de desembre.

El Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) té per objecte la delimitació i l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".