Saltar al contingut principal

Llicències de caça. Províncies

Llicències de caça. Províncies Catalunya
Caça amb armes de foc i assimilables Caça sense armes de foc Canilles Total
2022 33.032 1.144 22 34.198
2021 32.277 1.072 16 33.365
2020 33.731 1.185 15 34.931
2019 33.982 1.054 76 35.112
2018 36.391 989 72 37.452
2017 39.938 1.137 5 41.080
2016 41.046 1.031 10 42.087
Font:
2016-2017: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Forests.
2018-2019: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.
2020-2022: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris.
Nota: Llicències emeses cada any.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Canilla
Colla de gossos que cacen plegats.
Llicència de caça
Document nominal i intransferible de tinença obligada per a la pràctica de la caça dins del territori de Catalunya. S'obté mitjançant el pagament d'una taxa que es reinverteix en la gestió, la conservació, la repoblació i la vigilància de la caça i els hàbitats.

Aspectes metodològics

La caça és un esport o una activitat recreativa i, per això, per fer-la cal tenir en compte diversos aspectes, com són l'obtenció de llicències i permisos, els llocs on es pot caçar, l'època en què es pot practicar, les espècies cinegètiques... A més, existeix un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.

En aquesta taula es presenten les dades de les llicències emeses cada any per cada servei territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació o l'Oficina Virtual de Tràmits, i hi inclou els diferents tipus de llicències. Per tant, aquest valor no és equiparable al nombre de llicències vigents, ja que hi ha llicències plurianuals (de 3 i 5 anys).

Hi ha diferents tipus de llicències de caça:

  • Llicència de tipus A: Caça amb armes de foc i assimilables.
  • Llicència de tipus B: Caça sense armes de foc.
  • Llicència de tipus C: Per tenir canilles.
  • Llicència de tipus JA: Caça amb armes de foc per a més grans de 65 anys.
  • Llicència de tipus JB: Caça sense armes de foc per a més grans de 65 anys.
  • Llicència de tipus AT: Caça amb armes de foc i assimilables durant 15 dies seguits.

Segons la durada, hi ha llicències tipus A d'1, 3 o 5 anys de vigència.

La llicència de caça es pot obtenir de manera presencial o per Internet mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".