Saltar al contingut principal

Caça. Captures. Per espècies. Províncies

Caça. Captures. Per espècies. Províncies Catalunya
Caça menor Ànec collverd Ànec griset Ànec cuallarg Ànec cullerot Ànec becvermell Ànec xiulador Becada Becadell Colom roquer Conill Estornell vulgar Faisà Fotja Fredeluga Garsa Gavià argentat Gavina vulgar Griva Griva cerdana Guatlla comuna Guineu Llebre Morell cap-roig Morell de plomall Perdiu roja Perdiu xerra Tord ala-roig Tord comú Tórtora Tudó Xarrasclet Xarxet comú Xixella Caça major Cabirol Cabra salvatge Cérvol Daina Isard Mufló Porc senglar
2022 25.645 2.155 1.999 4.492 1.688 1.341 14.894 5.189 36.105 348.256 64.532 14.280 2.114 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26.632 382 190 8.155 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.635 6.328 5.316 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95.945 94 83.990 379.500 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 160.705 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.958 3.007 11.804 138 3.496 1.618 787 780 70.736
2021 21.550 1.742 1.319 2.584 1.196 624 11.871 6.259 34.646 299.395 59.692 13.547 3.053 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31.645 331 319 5.417 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21.372 6.266 5.005 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 76.344 92 44.083 289.158 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 193.516 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.945 2.070 8.772 89 2.491 1.246 706 588 60.384
2020 26.345 1.657 1.315 3.567 874 759 13.228 5.097 35.578 265.637 70.447 18.558 3.799 585 36.445 512 340 7.399 577 34.724 7.147 5.936 92 0 104.859 142 50.654 327.004 19.898 195.993 144 4.465 2.212 7.931 139 2.712 976 622 340 57.586
2019 22.473 1.252 675 3.376 705 577 13.694 6.964 34.597 209.809 66.560 15.596 4.296 1.164 37.095 668 316 8.639 1.131 23.537 7.018 5.545 312 23 101.194 228 37.067 326.540 22.081 191.355 86 4.894 1.751 6.438 163 2.345 936 718 595 50.000
2018 24.136 1.214 631 3.313 833 646 14.311 7.307 42.074 220.785 78.931 21.159 5.806 1.356 38.939 765 671 10.602 1.317 42.131 10.963 7.229 418 40 106.957 282 47.769 433.266 24.050 208.071 113 5.208 3.340 6.109 596 2.405 1.037 1.688 732 65.351
Font:
2018-2019: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.
2020-2022: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris.
Notes:
Captures en temporada hàbil i mitja veda en àrea privada de caça (APC)/àrea local de caça (ALC), zona de caça controlada (ZCC), reserva nacional de caça (RNC), reserva de caça (RC).
Captures temporada hàbil i mitja veda.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Caça major
Animals de gran volum, amb reduïda mortalitat natural i elevada esperança de vida. A fi de reduir la competència inevitable d'aquest creixement, aquestes espècies tenen una taxa de reproducció reduïda. El marge per poder-les caçar és menor, ja que aquestes espècies no disposen d'una capacitat natural de recuperació per tornar cada any als valors originals d'abans de la caça.
Caça menor
Espècies de petites dimensions. Les seves poblacions es caracteritzen per disposar de taxes de reproducció elevades que els permeten també unes elevades taxes de cria. Són part de les espècies considerades presa, sotmeses a una depredació. Per tant, poden respondre activament a fortes davallades dels seus efectius.

Aspectes metodològics

La caça és un esport o una activitat recreativa i, per això, per fer-la cal tenir en compte diversos aspectes, com són l'obtenció de llicències i permisos, els llocs on es pot caçar, l'època en què es pot practicar, les espècies cinegètiques... A més, existeix un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.

La caça menor inclou totes les espècies cinegètiques d'ocells i quatre espècies de mamífers: el conill, la llebre europea, la llebre ibèrica i la guineu. A causa de la seva abundància i distribució general arreu del territori, és la caça més comuna i popular. El nombre de captures en finalitzar la temporada també és superior, encara que la capacitat de regeneració dins d'uns paràmetres permet que cada any les poblacions es recuperin.

En el nostre país, les espècies de caça major pertanyen totes al grup dels ungulats, que inclou el cérvol (Cervus elaphus), la daina (Dama dama), el cabirol (Capreolus capreolus), l'isard (Rupicapra rupicapra), la cabra salvatge (Capra hispanica), el porc senglar (Sus scrofa) i el mufló (Ovis ammon). Si bé la mala gestió i la conservació insuficient van portar moltes d'aquestes espècies a extingir-se en les seves zones de distribució natural, avui són el paradigma de la recuperació dels hàbitats i de la bona gestió d'anys de feina.

Les captures que es presenten en aquesta taula són les realitzades en les àrees privades i locals de caça, les zones de caça controlada i les reserves nacionals, durant la temporada hàbil de caça. La temporada s'aprova mitjançant una Resolució anual per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials de cada temporada.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".