Saltar al contingut principal

Incendis forestals. Per mesos

Incendis forestals. Per mesos Catalunya. 2021
Superfície afectada (ha)
Incendis amb arbres amb matolls total
Gener 21 0 3,7 3,9
Febrer 33 3 24,8 27,8
Març 39 42 12 54,2
Abril 43 5 6,8 12,2
Maig 80 5 10 15,4
Juny 114 35 71 105,6
Juliol 110 1.309 778,7 2.087,7
Agost 89 56 32,5 88,9
Setembre 21 0 1,2 1,3
Octubre 24 2 5,1 6,9
Novembre 15 1 16 17
Desembre 18 0 1,5 1,8
Total 607 1.459 963,1 2.422,3
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.

Darrera actualització: 16 de maig de 2022.

Estadística INCEN

Nota metodològica

Definició de conceptes

Incendi
Foc violent, no controlat i d'efectes destructius, que es propaga en cases, boscos, etc.

Aspectes metodològics

Els boscos i terrenys forestals que cobreixen més de la meitat de la superfície de Catalunya constitueixen una riquesa nacional d'extraordinària importància pel que fa a la flora i la fauna, a la producció de primeres matèries, a la producció dels ecosistemes i a la contribució al lleure. La incidència de les masses arbrades sobre el clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la contaminació atmosfèrica i el paisatge fa que la seva conservació sigui fonamental.

L'incendi és un fenomen que es presenta en diversos contextos i escenaris, té orígens diversos i sovint té uns efectes devastadors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".