Saltar al contingut principal

Consum d'aigua. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Consum d'aigua. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
De xarxa
Consum domèstic Consum indústria i serveis Total Fonts pròpies Total
Alt Camp 1.685,7 2.008,9 3.694,6 1.031,1 4.725,7
Alt Empordà 8.593,7 3.547,3 12.140,9 1.284,5 13.425,4
Alt Penedès 4.533,4 2.406,8 6.940,2 855,3 7.795,5
Alt Urgell 1.016,5 654,2 1.670,6 813,0 2.483,7
Alta Ribagorça 469,1 36,7 505,8 234,9 740,7
Anoia 4.977,9 2.655,2 7.633,1 3.097,5 10.730,6
Aran 1.397,9 277,9 1.675,8 625,4 2.301,2
Bages 7.245,9 4.424,4 11.670,3 2.383,8 14.054,0
Baix Camp 9.839,3 4.062,3 13.901,6 1.655,0 15.556,6
Baix Ebre 3.368,5 1.413,0 4.781,5 3.046,4 7.828,0
Baix Empordà 11.071,9 4.118,8 15.190,8 2.384,7 17.575,5
Baix Llobregat 32.609,2 14.477,1 47.086,4 10.548,7 57.635,1
Baix Penedès 6.647,1 1.572,6 8.219,7 662,0 8.881,7
Barcelonès 85.597,4 36.240,0 121.837,4 5.025,0 126.862,4
Berguedà 1.433,8 1.018,3 2.452,0 51,0 2.503,1
Cerdanya 1.451,8 541,5 1.993,3 1.568,6 3.561,8
Conca de Barberà 711,9 634,6 1.346,5 63,4 1.409,9
Garraf 7.822,5 2.342,1 10.164,5 415,9 10.580,5
Garrigues 692,3 399,3 1.091,6 548,2 1.639,9
Garrotxa 2.491,9 1.337,7 3.829,6 2.875,6 6.705,2
Gironès 7.673,2 3.368,7 11.041,8 3.754,1 14.795,9
Maresme 21.167,0 7.405,7 28.572,7 1.579,3 30.152,0
Moianès 624,9 647,7 1.272,6 50,1 1.322,7
Montsià 2.729,0 1.078,6 3.807,6 910,9 4.718,5
Noguera 1.823,2 1.395,6 3.218,8 331,9 3.550,7
Osona 6.516,7 7.189,2 13.705,9 1.224,0 14.930,0
Pallars Jussà 824,7 170,3 995,0 78,6 1.073,6
Pallars Sobirà 557,5 142,8 700,3 418,4 1.118,7
Pla d'Urgell 1.626,1 527,3 2.153,4 3.589,4 5.742,8
Pla de l'Estany 1.409,3 858,1 2.267,4 808,1 3.075,5
Priorat 331,7 118,4 450,1 21,1 471,1
Ribera d'Ebre 1.000,9 259,7 1.260,6 2.150,6 3.411,2
Ripollès 1.093,6 461,8 1.555,4 850,2 2.405,6
Segarra 922,4 1.099,2 2.021,5 1.665,6 3.687,2
Segrià 9.646,0 3.662,4 13.308,4 5.007,0 18.315,4
Selva 9.089,9 4.162,1 13.252,0 5.274,4 18.526,4
Solsonès 569,5 377,2 946,7 361,4 1.308,1
Tarragonès 13.236,4 33.519,7 46.756,1 9.189,1 55.945,2
Terra Alta 390,4 253,3 643,8 7,7 651,4
Urgell 1.556,5 1.105,9 2.662,5 163,6 2.826,1
Vallès Occidental 37.373,6 17.069,7 54.443,3 5.561,7 60.005,0
Vallès Oriental 17.225,4 9.224,6 26.450,1 4.745,2 31.195,3
Catalunya 331.045,8 178.266,6 509.312,4 86.912,3 596.224,6
Metropolità 194.171,9 84.633,0 278.804,9 27.493,4 306.298,3
Comarques Gironines 41.423,5 17.854,4 59.277,9 17.231,6 76.509,5
Camp de Tarragona 25.805,0 40.343,9 66.149,0 11.959,6 78.108,5
Terres de l'Ebre 7.488,9 3.004,6 10.493,5 6.115,6 16.609,1
Ponent 16.266,6 8.189,7 24.456,3 11.305,8 35.762,1
Comarques Centrals 16.359,8 13.578,0 29.937,8 4.047,1 33.984,9
Alt Pirineu i Aran 5.717,3 1.823,5 7.540,8 3.738,9 11.279,7
Penedès 23.812,7 8.839,5 32.652,2 5.020,4 37.672,6
Barcelona 227.072,0 104.850,5 331.922,4 35.779,0 367.701,4
Girona 42.513,3 18.504,6 61.017,8 18.513,9 79.531,7
Lleida 21.519,5 9.990,5 31.509,9 13.882,3 45.392,2
Tarragona 39.941,1 44.921,1 84.862,1 18.737,1 103.599,3
Unitats: Milers de m3.
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Nota: Consums declarats per les entitats subministradores d'aigua.

Darrera actualització: 5 d'octubre de 2023.

AIGUA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà (AIGUA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Fonts pròpies
S'anomenen com a tals a les captacions d'aigua efectuades directament del medi, ja siguin superficials o subterrànies. És a dir aquells proveïments d'aigua que no han estat subministrats per un operador.

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

El consum d'aigua, tant per a usos domèstics com per a activitats econòmiques (indústria, serveis i altres) s'obté a partir del volum de facturació que presenten les entitats subministradores.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".