Saltar al contingut principal

Qualitat de les aigües de bany. Comarques i Aran, i províncies

Qualitat de les aigües de bany. Comarques i Aran, i províncies 2021
Classificació de les zones de bany (1)
Nombre de municipis Zones de bany Excel.lent Bona Suficient Insuficient No classificada
Zones de bany litorals
Alt Empordà 9 33 29 1 3 0 0
Baix Camp 3 19 19 0 0 0 0
Baix Ebre 4 16 13 2 0 0 1
Baix Empordà 10 38 38 0 0 0 0
Baix Llobregat 4 10 9 1 0 0 0
Baix Penedès 3 12 12 0 0 0 0
Barcelonès 3 15 7 5 0 1 2
Garraf 3 18 17 1 0 0 0
Maresme 16 39 31 7 1 0 0
Montsià 4 11 11 0 0 0 0
Selva 3 16 13 2 0 0 1
Tarragonès 7 27 27 0 0 0 0
Catalunya 69 255 227 19 4 1 4
Barcelona 26 83 65 14 1 1 2
Girona 22 87 80 3 3 0 1
Tarragona 21 85 82 2 0 0 1
Zones de bany interiors (rius, embassaments i llacs)
Alt Empordà 1 1 1 0 0 0 0
Berguedà 1 1 1 0 0 0 0
Noguera 1 1 1 0 0 0 0
Osona 1 2 2 0 0 0 0
Pallars Jussà 3 3 3 0 0 0 0
Pallars Sobirà 1 1 0 1 0 0 0
Pla de l'Estany 1 2 1 0 1 0 0
Priorat 1 1 1 0 0 0 0
Solsonès 1 1 1 0 0 0 0
Alt Urgell 0 0 0 0 0 0 0
Catalunya 12 13 11 1 1 0 0
Barcelona 2 4 4 0 0 0 0
Girona 2 3 2 0 1 0 0
Lleida 7 5 4 1 0 0 0
Tarragona 1 1 1 0 0 0 0
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Notes:
- (1) Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
- Al 2021 els resultats de les classificacions de la qualitat de les aigües de bany s'han obtingut per zones de bany (255 costaneres i 13 interiors).

Darrera actualització: 28 d'octubre de 2022.

IQSAB

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Indicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d'estiu (IQSAB).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

Les dades de qualitat de les aigües mostren els controls registrats d'acord amb la Directiva marc de l'aigua a partir de l'any 2007. Per a l'estudi de les aigües de bany en platges, rius i llacs es mesura la qualitat microbiològica de l'aigua. Pel que fa a estacions depuradores, s'ofereixen dades de capacitat de tractament, població servida i rendiments globals.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".