Saltar al contingut principal
Estacions depuradores d'aigües residuals. Rendiments globals Catalunya
Rendiment mitjà d'eliminació (%)
Depuradores en servei Depuradores analitzades Cabal tractat (1.000 m3/dia) Cabal tractat (hm3/any) Matèria en suspensió Demanda bioquímica d'oxigen Demanda química d'oxigen
2022 545 518 1.673,4 610,8 95,7 97,1 93,4
2021 536 511 1.715,2 626,0 95,8 96,9 92,9
2020 527 507 1.935,2 706,4 95,1 96,3 91,7
2019 523 509 1.784,5 651,2 95,4 96,3 93,2
2018 518 493 1.880,0 690,0 94,0 96,0 93,0
2017 516 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.742,0 635,8 94,0 96,0 94,3
2016 510 493 1.713,0 626,9 94,0 96,0 94,0
2015 495 474 1.704,0 622,0 94,7 95,4 93,4
2014 489 475 1.723,5 629,1 94,0 95,1 92,7
2013 455 430 1.788,2 652,7 93,0 94,0 91,0
2012 439 411 1.771,6 648,4 93,0 96,0 92,0
2011 414 368 1.917,1 699,7 95,0 95,0 91,0
2010 389 378 1.934,8 706,2 94,0 94,0 90,0
2009 368 363 1.850,7 675,3 93,0 95,0 90,0
2008 340 336 1.816,9 664,3 94,0 96,0 90,0
2007 335 330 1.805,5 660,7 94,0 95,0 90,0
2006 330 326 1.879,5 686,0 92,0 95,0 86,0
2005 328 320 1.857,1 675,6 89,0 91,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2004 314 301 1.970,7 719,8 87,7 90,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 297 279 1.958,8 715,0 93,2 94,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2002 290 275 1.606,8 586,5 89,3 91,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 270 248 1.534,2 560,0 93,6 94,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2000 246 242 1.556,9 568,3 92,2 93,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
1999 225 219 1.536,1 560,7 91,0 94,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
1998 210 204 1.520,0 554,8 93,0 93,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
1997 188 185 1.559,0 569,0 89,3 91,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Notes:
Depuradores analitzades: hi ha sistemes que no s'han analitzat perquè han entrat a finals d'any, o perquè no ha estat possible agafar-ne una mostra perquè es tracta d'instal·lacions tipus fossa sèptica o infiltració, o bé perquè són plantes amb un funcionament estacional.
Només s'hi inclouen les depuradores públiques.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 de juny de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

Les dades de qualitat de les aigües mostren els controls registrats d'acord amb la Directiva marc de l'aigua a partir de l'any 2007. Per a l'estudi de les aigües de bany en platges, rius i llacs es mesura la qualitat microbiològica de l'aigua. Pel que fa a estacions depuradores, s'ofereixen dades de capacitat de tractament, població servida i rendiments globals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".