Saltar al contingut principal

Residus industrials. Comarques i Aran, i àmbits

Residus industrials. Comarques i Aran, i àmbits 2020
Residus
Establiments industrials i EDAR urbanes declarants Especials No especials Total
Alt Camp 174 1.921 104.133 106.055
Alt Empordà 286 1.130 29.133 30.264
Alt Penedès 558 17.191 134.034 151.225
Alt Urgell 43 41 1.967 2.008
Alta Ribagorça 20 39 502 542
Anoia 385 2.899 138.725 141.624
Aran 23 87 1.082 1.169
Bages 642 4.337 116.550 120.887
Baix Camp 290 8.558 87.947 96.505
Baix Ebre 150 786 71.552 72.337
Baix Empordà 252 2.337 24.023 26.360
Baix Llobregat 1.661 23.061 390.942 414.003
Baix Penedès 150 3.060 38.924 41.984
Barcelonès 1.299 21.520 234.247 255.767
Berguedà 129 365 12.072 12.437
Cerdanya 38 6 4.794 4.801
Conca de Barberà 91 1.534 17.737 19.271
Garraf 121 781 25.254 26.034
Garrigues 101 147 48.304 48.451
Garrotxa 298 2.290 74.692 76.983
Gironès 359 17.718 121.094 138.812
Maresme 670 28.977 108.383 137.360
Moianès 52 49 17.297 17.346
Montsià 165 946 28.069 29.015
Noguera 114 327 20.552 20.879
Osona 724 5.429 157.095 162.524
Pallars Jussà 63 37 3.235 3.272
Pallars Sobirà 39 17 1.377 1.394
Pla d'Urgell 116 417 87.352 87.770
Pla de l'Estany 151 1.668 41.263 42.932
Priorat 182 18 12.132 12.151
Ribera d'Ebre 88 1.383 61.367 62.750
Ripollès 125 595 20.414 21.009
Segarra 57 2.777 106.218 108.995
Segrià 402 1.619 55.844 57.462
Selva 393 5.203 116.081 121.284
Solsonès 51 517 4.600 5.117
Tarragonès 341 52.314 101.672 153.986
Terra Alta 100 49 9.559 9.608
Urgell 106 1.441 22.803 24.245
Vallès Occidental 2.666 92.301 667.283 759.584
Vallès Oriental 1.488 107.095 308.616 415.710
Catalunya 15.163 412.989 3.628.924 4.041.913
Metropolità 7.796 272.978 1.717.883 1.990.860
Comarques Gironines 1.864 30.942 426.701 457.643
Camp de Tarragona 1.078 64.346 323.621 387.967
Terres de l'Ebre 503 3.163 170.547 173.710
Ponent 896 6.728 341.075 347.804
Comarques Centrals 1.629 10.762 300.804 311.567
Alt Pirineu i Aran 226 228 12.957 13.185
Penedès 1.171 23.842 335.336 359.177
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Notes:
- Establiments industrials i EDAR urbanes declarants: nombre d'establiments i d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes que han presentat la declaració anual de residus industrials.
- Residus: amb l'entrada en vigor del Catàleg Europeu de Residus desapareixen els inerts, que passen a considerar-se especials o no especials.

Darrera actualització: 31 de maig de 2022.

Estadística RESIC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Residu industrial
Material inservible derivat d'activitats o processos fabrils o industrials. Pot ser: especial i no especial.
Residu industrial especial
Material inservible inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre.
Residu industrial no especial
Material inservible no inclòs en la definició anterior.

Aspectes metodològics

Els residus industrials es presenten classificats per tipus, per sectors d'activitat i per comarques, segons el nou Catàleg Europeu de residus. No s'hi inclouen els resultants de l'activitat minera ni de l'explotació de pedreres, així com tampoc els radioactius ni els explosius no classificats. Tampoc s'hi inclouen els sanitaris i els municipals, els procedents d'explotacions agrícoles o ramaderes que es reutilitzen en l'explotació agrària, i els que es gestionen com a aigües residuals.

Agrupacions segons la secció 8 del Reglament (UE) núm.849/2010, de 27 de setembre del 2010, de la Comissió Europea, relatiu a les estadístiques sobre residus:

 • 1 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
 • 2 Indústries extractives
 • 3 Alimentació, begudes i tabac
 • 4 Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat
 • 5 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
 • 6 Paper, arts gràfiques i suports enregistrats
 • 7 Coqueries i refinació del petroli
 • 8 Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques
 • 9 Altres productes minerals no metàl·lics
 • 10 Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips
 • 11 Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport
 • 12 Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip
 • 13 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
 • 14 Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres
 • 15 Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització
 • 16 Construcció
 • 17 Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus)
 • 18 Venda a l'engròs de deixalles i residus

Seguint els criteris del Programa de gestió de residus industrials (PROGRIC), i a partir de la declaració 2006, les dades de residus industrials es determinen en funció de l'agrupació per activitats: indústries, depuradores i gestors de residus.

Les dades de residus industrials s'obtenen a partir de les declaracions anuals de residus industrials.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".