Saltar al contingut principal

Residus industrials. Comarques i Aran, i àmbits

Residus industrials. Comarques i Aran, i àmbits 2021
Residus
Establiments industrials i EDAR urbanes declarants Especials No especials Total
Alt Camp 191 2.771 104.301 107.072
Alt Empordà 308 3.757 34.927 38.683
Alt Penedès 596 14.500 140.932 155.432
Alt Urgell 46 31 1.872 1.903
Alta Ribagorça 21 49 389 439
Anoia 407 3.698 105.429 109.127
Aran 26 47 1.189 1.236
Bages 684 4.944 127.820 132.765
Baix Camp 302 13.733 96.477 110.210
Baix Ebre 166 883 83.789 84.672
Baix Empordà 253 794 33.550 34.345
Baix Llobregat 1.808 29.853 409.365 439.218
Baix Penedès 156 2.890 42.461 45.351
Barcelonès 1.425 23.495 253.732 277.227
Berguedà 137 322 15.778 16.100
Cerdanya 39 4 6.688 6.692
Conca de Barberà 92 1.663 22.113 23.775
Garraf 135 828 39.507 40.335
Garrigues 105 169 42.777 42.946
Garrotxa 311 2.122 86.983 89.105
Gironès 387 19.430 142.493 161.923
Maresme 706 28.363 105.310 133.673
Moianès 55 79 18.725 18.804
Montsià 177 1.457 30.245 31.702
Noguera 123 401 12.187 12.588
Osona 753 6.580 165.743 172.323
Pallars Jussà 66 34 4.190 4.224
Pallars Sobirà 41 3 1.661 1.664
Pla d'Urgell 118 493 96.638 97.132
Pla de l'Estany 159 8.996 33.654 42.650
Priorat 193 10 14.176 14.186
Ribera d'Ebre 97 2.106 52.076 54.182
Ripollès 132 986 27.051 28.037
Segarra 66 2.868 97.170 100.038
Segrià 421 2.516 65.858 68.374
Selva 404 5.573 128.279 133.852
Solsonès 56 551 9.081 9.632
Tarragonès 363 62.051 110.995 173.045
Terra Alta 101 56 10.800 10.856
Urgell 109 1.232 24.864 26.096
Vallès Occidental 2.865 109.314 726.448 835.764
Vallès Oriental 1.592 146.872 349.135 496.007
Catalunya 16.192 506.525 3.876.859 4.383.385
Metropolità 8.409 337.934 1.853.202 2.191.137
Comarques Gironines 1.954 41.657 486.936 528.594
Camp de Tarragona 1.141 80.227 348.063 428.290
Terres de l'Ebre 541 4.502 176.910 181.412
Ponent 942 7.680 339.492 347.171
Comarques Centrals 1.714 12.539 330.350 342.889
Alt Pirineu i Aran 239 169 15.991 16.160
Penedès 1.252 21.817 325.914 347.732
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Notes:
Establiments industrials i EDAR urbanes declarants: nombre d'establiments i d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes que han presentat la declaració anual de residus industrials.
Residus: amb l'entrada en vigor del Catàleg Europeu de Residus desapareixen els inerts, que passen a considerar-se especials o no especials.

Darrera actualització: 11 de maig de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Residu industrial
Material inservible derivat d'activitats o processos fabrils o industrials. Pot ser: especial i no especial.
Residu industrial especial
Material inservible inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre.
Residu industrial no especial
Material inservible no inclòs en la definició anterior.

Aspectes metodològics

Els residus industrials es presenten classificats per tipus, per sectors d'activitat i per comarques, segons el nou Catàleg Europeu de residus. No s'hi inclouen els resultants de l'activitat minera ni de l'explotació de pedreres, així com tampoc els radioactius ni els explosius no classificats. Tampoc s'hi inclouen els sanitaris i els municipals, els procedents d'explotacions agrícoles o ramaderes que es reutilitzen en l'explotació agrària, i els que es gestionen com a aigües residuals.

Agrupacions segons la secció 8 del Reglament (UE) núm.849/2010, de 27 de setembre del 2010, de la Comissió Europea, relatiu a les estadístiques sobre residus:

 • 1 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
 • 2 Indústries extractives
 • 3 Alimentació, begudes i tabac
 • 4 Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat
 • 5 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
 • 6 Paper, arts gràfiques i suports enregistrats
 • 7 Coqueries i refinació del petroli
 • 8 Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques
 • 9 Altres productes minerals no metàl·lics
 • 10 Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips
 • 11 Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport
 • 12 Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip
 • 13 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
 • 14 Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres
 • 15 Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització
 • 16 Construcció
 • 17 Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus)
 • 18 Venda a l'engròs de deixalles i residus

Seguint els criteris del Programa de gestió de residus industrials (PROGRIC), i a partir de la declaració 2006, les dades de residus industrials es determinen en funció de l'agrupació per activitats: indústries, depuradores i gestors de residus.

Les dades de residus industrials s'obtenen a partir de les declaracions anuals de residus industrials.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".