Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
2023 (p) 5.795.594 809.422 447.099 846.941 7.899.056 48.059.777 16,4
2022 (p) 5.707.002 792.505 441.296 829.886 7.770.689 47.496.903 16,4
2021 5.702.262 784.941 439.258 823.435 7.749.896 47.400.798 16,3
2020 5.702.583 777.339 437.263 815.589 7.732.756 47.318.050 16,3
2019 5.628.011 765.775 432.643 803.471 7.629.889 46.918.951 16,3
2018 5.572.766 756.137 429.832 794.997 7.553.681 46.645.070 16,2
2017 5.534.486 750.206 429.606 790.490 7.504.764 46.497.393 16,1
2016 5.490.505 745.642 429.634 789.909 7.455.671 46.418.884 16,1
2015 5.465.053 743.562 430.991 791.064 7.430.638 46.425.722 16,0
2014 5.463.459 746.451 432.146 796.013 7.438.060 46.495.744 16,0
2013 5.492.810 749.954 436.116 802.294 7.481.158 46.712.650 16,0
2012 5.519.370 751.279 438.075 806.674 7.515.398 46.818.216 16,1
2011 5.508.232 749.509 439.134 804.978 7.501.853 46.667.175 16,1
2010 5.481.511 744.485 435.836 800.212 7.462.044 46.486.621 16,1
2009 5.452.609 737.621 432.482 793.893 7.416.605 46.239.271 16,0
2008 5.376.590 720.204 423.577 777.942 7.298.313 45.668.938 16,0
2007 5.294.659 695.361 411.154 745.560 7.146.734 44.784.659 16,0
2006 5.212.783 667.724 400.595 713.835 6.994.937 44.009.969 15,9
2005 5.127.227 643.599 392.247 683.619 6.846.692 43.296.335 15,8
2004 5.041.008 616.994 380.163 655.132 6.693.297 42.547.454 15,7
2003 4.956.663 594.461 371.956 635.660 6.558.740 41.827.836 15,7
2002 4.840.919 574.342 365.620 617.285 6.398.166 41.035.271 15,6
2001 4.736.307 556.891 358.649 601.458 6.253.305 40.665.545 15,4
2000 4.680.507 546.755 357.413 589.872 6.174.547 40.470.182 15,3
1999 4.665.645 540.468 356.606 584.998 6.147.717 40.303.568 15,3
1998 4.654.236 535.077 356.104 579.922 6.125.339 40.143.449 15,3
1997 4.647.750 530.505 356.055 575.690 6.110.000 39.971.329 15,3
1996 4.646.727 528.716 356.176 573.110 6.104.729 39.808.374 15,3
1995 4.652.704 524.871 355.824 567.584 6.100.983 39.639.726 15,4
1994 4.661.006 521.304 355.727 562.399 6.100.436 39.458.489 15,5
1993 4.666.893 518.050 355.298 556.658 6.096.899 39.264.034 15,5
1992 4.667.573 514.615 354.479 550.672 6.087.339 39.051.336 15,6
1991 4.667.850 512.167 354.264 546.470 6.080.751 38.881.416 15,6
1990 4.659.591 507.677 353.417 541.588 6.062.273 38.853.227 15,6
1989 4.650.123 501.477 352.843 537.026 6.041.469 38.802.300 15,6
1988 4.639.643 496.396 352.754 532.432 6.021.225 38.731.578 15,5
1987 4.628.423 491.222 352.247 527.428 5.999.320 38.638.052 15,5
1986 4.613.696 488.337 352.205 523.794 5.978.032 38.531.195 15,5
1985 4.620.699 484.389 352.931 522.303 5.980.322 38.407.829 15,6
1984 4.624.385 480.321 353.344 520.376 5.978.426 38.252.899 15,6
1983 4.626.788 476.104 353.575 518.354 5.974.821 38.090.151 15,7
1982 4.622.825 471.252 353.299 515.347 5.962.723 37.881.873 15,7
1981 4.617.650 466.581 353.153 512.445 5.949.829 37.635.389 15,8
1970 3.929.194 414.397 347.015 431.961 5.122.567 33.956.047 15,1
1960 2.877.966 351.369 333.765 362.679 3.925.779 30.582.936 12,8
1950 2.232.119 327.321 324.062 356.811 3.240.313 28.117.873 11,5
1940 1.931.875 322.360 297.440 339.299 2.890.974 26.014.278 11,1
1930 1.800.638 325.551 314.435 350.668 2.791.292 23.677.095 11,8
1920 1.349.282 325.619 314.670 355.148 2.344.719 21.388.551 11,0
1910 1.141.733 319.679 284.971 338.485 2.084.868 19.990.669 10,4
1900 1.054.541 299.287 274.590 337.964 1.966.382 18.616.630 10,6
1897 1.051.636 308.864 289.330 341.473 1.991.303 18.089.500 11,0
1887 902.970 306.583 285.417 348.579 1.843.549 17.565.632 10,5
1877 836.887 299.702 285.339 330.105 1.752.033 16.634.345 10,5
1860 726.267 311.158 314.531 321.886 1.673.842 15.673.536 10,7
1857 713.734 310.970 306.994 320.593 1.652.291 15.464.340 10,7
Font:
1857-2011: Catalunya: Idescat. Estimacions de població. Font Espanya: INE. Cifras de población.
2012-2023: Catalunya: Idescat. Estimacions de població. Font Espanya: INE. Estadística contínua de població.
Nota: Les dades dels anys 1857-1970 provenen dels censos de població.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 de juny de 2023. Sèries revisades l' 11 de juliol de 2023.

EP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estimacions de població (EP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estimacions intercensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat que enllaça dos censos de població. Les estimacions intercensals substitueixen les estimacions postcensals un cop es disposen dels resultats d'un nou cens de població, i proporcionen la sèrie definitiva de població entre dos censos.
Estimacions postcensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat en els anys posteriors al darrer cens de població. Les estimacions postcensals proporcionen la sèrie de població des del darrer cens disponible i es calculen sumant-hi el moviment natural i migratori enregistrat anualment.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre la població a 1 de gener i els indicadors d'estructura de la població s'obtenen de les Estimacions de població.

Les Estimacions de població és l'operació estadística que, amb periodicitat anual, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya i de com es distribueix per sexe i edat. La referència temporal de les estimacions postcensals de població correspon a 1 de gener.

Les estimacions postcensals de població es calculen a partir del darrer cens disponible i del moviment demogràfic de l'any corresponent (naixements, defuncions i migracions). La informació que proporcionen permet conèixer anualment els nivells del creixement demogràfic i l'evolució de la piràmide de població. També permet calcular, de manera fiable, els indicadors de tipus demogràfic, social i econòmic, en els quals els efectius de població són el denominador de referència i, en especial, quan cal desagregar aquests denominadors segons les característiques de sexe i edat.

Les estimacions postcensals avançades tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística dels efectius de població classificats per sexe i edat amb el mínim retard respecte de la data de referència. Es calculen en el segon trimestre de l'any a partir de les dades provisionals dels fluxos demogràfics. Els resultats es mantenen vigents fins que són substituïts per les estimacions postcensals definitives, calculades un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.

La realització d'un nou recompte censal de població permet la revisió de les xifres anuals de les Estimacions de població entre 2 censos, d'on es generen les estimacions intercensals de població. La producció d'estimacions intercensals consisteix, doncs, a corregir retrospectivament les estimacions postcensals amb l'ajuda de les dades del nou cens. El nivell de desagregació de les dades és el mateix que per a les estimacions postcensals.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".