Saltar al contingut principal

Població empadronada. Per nacionalitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població empadronada a 1 de gener. Per nacionalitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Espanyola Resta UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
Alt Camp 39.009 1.248 512 3.037 238 703 298 45.045
Alt Empordà 107.916 11.022 2.843 13.938 2.545 4.344 1.154 143.762
Alt Penedès 98.126 1.729 780 6.007 714 1.960 856 110.172
Alt Urgell 17.775 954 318 445 170 661 130 20.453
Alta Ribagorça 3.453 169 55 140 36 85 7 3.945
Anoia 112.229 1.939 652 5.936 681 1.661 1.014 124.112
Aran 8.621 902 107 267 97 337 41 10.372
Bages 157.686 3.887 1.364 11.347 1.713 3.260 1.705 180.962
Baix Camp 162.301 8.935 2.763 12.692 1.322 5.357 1.728 195.098
Baix Ebre 65.122 3.880 1.749 4.865 455 994 1.656 78.721
Baix Empordà 109.855 6.378 4.294 11.239 2.350 2.180 972 137.268
Baix Llobregat 741.920 20.660 6.883 22.746 7.323 22.240 11.540 833.312
Baix Penedès 93.249 4.276 1.509 6.260 856 3.318 971 110.439
Barcelonès 1.807.535 105.036 40.513 43.887 53.609 113.063 117.324 2.280.967
Berguedà 36.094 883 220 1.415 333 799 260 40.004
Cerdanya 16.420 779 282 390 210 1.060 89 19.230
Conca de Barberà 17.684 737 279 989 70 171 174 20.104
Garraf 131.458 8.427 3.514 3.608 1.483 4.227 1.547 154.264
Garrigues 16.267 1.255 72 1.194 52 120 50 19.010
Garrotxa 48.975 1.820 792 2.647 1.287 990 2.652 59.163
Gironès 156.208 6.583 2.171 16.524 8.149 4.047 3.086 196.768
Maresme 402.888 11.116 4.771 22.110 3.621 8.900 6.219 459.625
Moianès 12.898 286 94 325 71 316 253 14.243
Montsià 56.516 5.541 954 2.928 312 1.201 945 68.397
Noguera 32.040 2.709 282 3.232 101 605 200 39.169
Osona 137.095 3.557 974 15.351 1.025 2.657 3.418 164.077
Pallars Jussà 11.350 628 116 569 123 335 49 13.170
Pallars Sobirà 6.426 363 33 82 38 134 25 7.101
Pla d'Urgell 29.665 2.628 271 3.494 87 438 186 36.769
Pla de l'Estany 27.898 956 252 2.359 585 513 313 32.876
Priorat 8.174 411 112 390 40 101 11 9.239
Ribera d'Ebre 18.265 1.136 752 1.270 68 153 220 21.864
Ripollès 22.816 420 129 1.106 301 506 171 25.449
Segarra 16.934 2.176 1.399 2.374 93 327 109 23.412
Segrià 169.956 12.326 1.759 19.181 1.301 4.483 2.603 211.609
Selva 139.868 10.045 5.751 9.553 2.414 4.075 3.996 175.702
Solsonès 12.119 580 83 596 53 126 43 13.600
Tarragonès 214.561 10.065 4.383 17.323 1.930 8.922 4.817 262.001
Terra Alta 9.943 961 121 94 85 73 124 11.401
Urgell 30.160 2.319 669 3.308 154 471 195 37.276
Vallès Occidental 828.744 18.077 5.970 34.516 11.086 27.081 11.948 937.422
Vallès Oriental 376.478 6.794 2.559 15.261 2.773 8.392 3.532 415.789
Catalunya 6.512.697 284.593 103.106 324.995 109.954 241.386 186.631 7.763.362
Metropolità 4.161.367 161.742 60.721 138.583 78.427 179.777 150.628 4.931.245
Comarques Gironines 613.536 37.224 16.232 57.366 17.631 16.655 12.344 770.988
Camp de Tarragona 441.729 21.396 8.049 34.431 3.600 15.254 7.028 531.487
Terres de l'Ebre 149.846 11.518 3.576 9.157 920 2.421 2.945 180.383
Ponent 295.022 23.413 4.452 32.783 1.788 6.444 3.343 367.245
Comarques Centrals 356.632 9.323 2.758 29.524 3.188 7.092 5.632 414.149
Alt Pirineu i Aran 64.045 3.795 911 1.893 674 2.612 341 74.271
Penedès 430.520 16.182 6.407 21.258 3.726 11.131 4.370 493.594
Barcelona 4.842.972 182.393 68.295 182.490 84.435 194.547 159.598 5.714.730
Girona 626.566 37.894 16.486 57.753 17.825 17.646 12.426 786.596
Lleida 358.335 27.116 5.191 34.904 2.318 8.200 3.663 439.727
Tarragona 684.824 37.190 13.134 49.848 5.376 20.993 10.944 822.309
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2022.

Estadística PMH

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Veí
Persona que viu habitualment en un municipi, tant si hi està present o absent en la data de referència. L'adquisició de la condició de veí es produeix des del mateix moment que s'inscriu en el Padró. Els qui vivint habitualment en un municipi es troben a l'estranger en la data de referència es consideren veïns en el municipi on viuen habitualment. El concepte veí substitueix el concepte de resident present i el de resident absent en un municipi segons el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals d'11 de juliol del 1986. Ha desaparegut també la figura del transeünt.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Padró municipal d'habitants.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. Les xifres de població provinents de la revisió del Padró a 1 de gener són declarades oficials en cada municipi pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".