Saltar al contingut principal

Població. Per nacionalitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població a 1 de gener. Per nacionalitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Espanyola Resta UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
Alt Camp 39.414 1.300 505 2.984 247 756 334 45.540
Alt Empordà 108.553 11.166 2.869 14.132 2.617 4.427 1.162 144.926
Alt Penedès 98.931 1.756 799 5.866 695 2.049 833 110.929
Alt Urgell 17.768 956 302 470 182 682 122 20.482
Alta Ribagorça 3.474 157 64 132 37 85 9 3.958
Anoia 113.180 1.913 667 5.874 660 1.790 981 125.065
Aran 8.569 841 100 275 109 330 44 10.268
Bages 157.856 3.810 1.368 11.148 1.685 3.352 1.654 180.873
Baix Camp 163.942 9.086 2.805 12.975 1.360 5.537 1.820 197.525
Baix Ebre 65.427 3.988 1.766 5.080 473 1.071 1.831 79.636
Baix Empordà 110.596 6.671 4.546 11.026 2.412 2.269 997 138.517
Baix Llobregat 741.574 20.915 6.906 22.192 7.445 22.878 11.630 833.540
Baix Penedès 94.882 4.414 1.554 6.323 885 3.375 1.027 112.460
Barcelonès 1.796.074 113.678 41.815 43.451 54.294 114.943 115.787 2.280.042
Berguedà 36.255 841 213 1.443 336 914 277 40.279
Cerdanya 16.727 720 263 363 233 1.052 85 19.443
Conca de Barberà 17.764 728 288 967 76 180 173 20.176
Garraf 132.717 9.107 3.742 3.622 1.594 4.384 1.628 156.794
Garrigues 16.207 1.219 78 1.265 56 126 60 19.011
Garrotxa 49.179 1.883 787 2.803 1.290 1.110 2.698 59.750
Gironès 157.542 6.603 2.147 16.691 8.192 4.240 3.167 198.582
Maresme 405.316 11.753 4.897 21.034 3.836 9.109 6.268 462.213
Moianès 13.047 292 95 344 70 335 245 14.428
Montsià 56.618 5.380 937 3.144 338 1.276 1.051 68.744
Noguera 32.066 2.698 278 3.240 116 701 198 39.297
Osona 137.781 3.497 976 15.575 1.128 2.888 3.384 165.229
Pallars Jussà 11.356 636 125 578 125 331 48 13.199
Pallars Sobirà 6.497 348 31 84 46 146 29 7.181
Pla d'Urgell 29.692 2.641 275 3.647 97 508 185 37.045
Pla de l'Estany 28.032 949 259 2.286 596 517 302 32.941
Priorat 8.180 379 119 409 45 93 13 9.238
Ribera d'Ebre 18.262 1.134 760 1.292 84 170 218 21.920
Ripollès 22.858 431 127 1.115 262 529 188 25.510
Segarra 16.963 2.138 1.411 2.496 110 378 105 23.601
Segrià 169.699 12.008 1.890 19.853 1.355 4.902 2.681 212.388
Selva 141.139 10.103 6.097 9.574 2.440 4.185 4.004 177.542
Solsonès 12.102 560 88 612 60 161 49 13.632
Tarragonès 216.192 10.387 4.427 16.558 1.992 9.226 4.646 263.428
Terra Alta 9.862 964 127 117 89 104 145 11.408
Urgell 30.097 2.336 679 3.402 173 561 199 37.447
Vallès Occidental 830.260 18.458 6.057 35.063 11.344 27.608 12.091 940.881
Vallès Oriental 378.151 7.052 2.470 14.755 2.868 8.558 3.689 417.543
Catalunya 6.520.801 295.896 105.709 324.260 112.052 247.836 186.057 7.792.611
Metropolità 4.155.219 171.917 62.173 136.567 79.804 183.193 149.531 4.938.404
Comarques Gironines 617.899 37.806 16.832 57.627 17.809 17.277 12.518 777.768
Camp de Tarragona 445.492 21.880 8.144 33.893 3.720 15.792 6.986 535.907
Terres de l'Ebre 150.169 11.466 3.590 9.633 984 2.621 3.245 181.708
Ponent 294.724 23.040 4.611 33.903 1.907 7.176 3.428 368.789
Comarques Centrals 357.765 9.127 2.762 29.588 3.268 7.600 5.558 415.668
Alt Pirineu i Aran 64.391 3.658 885 1.902 732 2.626 337 74.531
Penedès 435.142 17.002 6.712 21.147 3.828 11.551 4.454 499.836
Barcelona 4.840.993 193.058 70.007 180.355 85.952 198.799 158.451 5.727.615
Girona 631.117 38.443 17.069 57.980 18.028 18.247 12.594 793.478
Lleida 358.148 26.635 5.345 36.076 2.483 9.002 3.754 441.443
Tarragona 690.543 37.760 13.288 49.849 5.589 21.788 11.258 830.075
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2023.

PMH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró municipal d'habitants (PMH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Veí
Persona que viu habitualment en un municipi, tant si hi està present o absent en la data de referència. L'adquisició de la condició de veí es produeix des del mateix moment que s'inscriu en el Padró. Els qui vivint habitualment en un municipi es troben a l'estranger en la data de referència es consideren veïns en el municipi on viuen habitualment. El concepte veí substitueix el concepte de resident present i el de resident absent en un municipi segons el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals d'11 de juliol del 1986. Ha desaparegut també la figura del transeünt.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Padró municipal d'habitants.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. Les xifres de població provinents de la revisió del Padró a 1 de gener són declarades oficials en cada municipi pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.