Saltar al contingut principal

Llars. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Llars. Per tipus. Llars familiars. Comarques, àmbits i províncies 2011
Llars unifamiliars
Sense nucli Amb nucli Amb dos nuclis o més Total Llars plurifamiliars Total
Alt Camp 267 12.848 309 13.425 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.427
Alt Empordà 1.156 39.200 951 41.307 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 41.350
Alt Penedès 372 29.977 793 31.142 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31.271
Alt Urgell 262 5.634 188 6.085 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.094
Alta Ribagorça .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.212 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.241 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.241
Anoia 590 33.387 867 34.844 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34.921
Bages 1.167 52.717 1.741 55.625 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 55.786
Baix Camp 1.370 53.769 1.151 56.289 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56.366
Baix Ebre 599 22.347 982 23.928 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23.959
Baix Empordà 793 36.358 1.100 38.250 178 38.429
Baix Llobregat 3.999 228.087 6.094 238.181 772 238.952
Baix Penedès 590 29.412 590 30.591 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30.705
Barcelonès 20.109 609.193 17.415 646.717 3.830 650.547
Berguedà 311 11.582 313 12.206 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.217
Cerdanya 219 4.683 256 5.158 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.171
Conca de Barberà 108 5.842 167 6.116 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.116
Garraf 426 41.579 901 42.906 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43.134
Garrigues 148 5.577 258 5.983 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.983
Garrotxa 331 15.346 558 16.235 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.235
Gironès 806 48.628 1.636 51.070 243 51.313
Maresme 2.377 122.030 2.827 127.234 373 127.608
Montsià 467 20.228 563 21.259 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21.259
Noguera 219 10.877 420 11.515 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.520
Osona 923 42.723 1.019 44.665 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44.822
Pallars Jussà 124 3.685 86 3.895 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.895
Pallars Sobirà 56 1.955 52 2.063 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.067
Pla d'Urgell 368 10.258 340 10.966 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.976
Pla de l'Estany 105 8.772 285 9.162 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.178
Priorat 83 2.782 70 2.935 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.935
Ribera d'Ebre 175 6.686 143 7.004 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.008
Ripollès 155 7.549 216 7.920 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.923
Segarra 223 6.352 143 6.718 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.720
Segrià 1.595 57.755 1.361 60.710 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 60.846
Selva 1.448 48.478 1.007 50.933 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 51.002
Solsonès 122 3.714 145 3.981 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.983
Tarragonès 1.187 69.766 1.780 72.733 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 72.815
Terra Alta 121 3.314 216 3.652 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.652
Urgell 241 10.080 457 10.778 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.787
Val d'Aran .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.614 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.923 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.923
Vallès Occidental 4.232 252.324 5.794 262.350 991 263.342
Vallès Oriental 1.739 113.709 3.275 118.724 514 119.238
Catalunya 49.824 2.093.027 56.569 2.199.420 8.295 2.207.715
Metropolità 32.457 1.325.344 35.405 1.393.206 6.481 1.399.686
Comarques Gironines 4.795 204.330 5.753 214.878 551 215.430
Camp de Tarragona 3.014 145.007 3.477 151.498 161 151.659
Terres de l'Ebre 1.362 52.575 1.905 55.842 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 55.878
Ponent 2.793 100.898 2.979 106.671 162 106.832
Comarques Centrals 2.523 110.736 3.217 116.477 331 116.808
Alt Pirineu i Aran 902 19.783 680 21.365 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21.390
Penedès 1.978 134.354 3.151 139.483 547 140.030
Barcelona 36.248 1.537.252 41.048 1.614.547 7.249 1.621.797
Girona 4.977 208.116 5.955 219.048 557 219.606
Lleida 3.633 120.665 3.594 127.892 177 128.070
Tarragona 4.966 226.994 5.972 237.932 311 238.243
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Llars. Per tipus. Llars no familiars i total llars. Comarques, àmbits i províncies 2011
Unipersonals Amb dues persones o més Total Total llars
Alt Camp 3.829 113 3.941 17.368
Alt Empordà 12.491 825 13.316 54.666
Alt Penedès 8.841 347 9.188 40.459
Alt Urgell 2.631 68 2.700 8.794
Alta Ribagorça 563 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 569 1.810
Anoia 9.816 346 10.163 45.084
Bages 14.801 266 15.067 70.852
Baix Camp 16.389 799 17.188 73.554
Baix Ebre 6.484 219 6.703 30.662
Baix Empordà 12.246 1.171 13.417 51.846
Baix Llobregat 57.388 3.399 60.787 299.739
Baix Penedès 8.741 292 9.033 39.738
Barcelonès 249.997 26.039 276.036 926.583
Berguedà 4.530 131 4.661 16.878
Cerdanya 2.388 106 2.495 7.665
Conca de Barberà 2.183 76 2.259 8.375
Garraf 14.654 866 15.520 58.654
Garrigues 1.771 41 1.812 7.795
Garrotxa 4.846 327 5.174 21.409
Gironès 16.515 1.567 18.082 69.395
Maresme 36.501 2.089 38.590 166.198
Montsià 5.830 364 6.194 27.453
Noguera 3.475 294 3.769 15.288
Osona 12.457 689 13.145 57.968
Pallars Jussà 1.669 75 1.744 5.639
Pallars Sobirà 1.082 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.116 3.183
Pla d'Urgell 2.617 118 2.735 13.712
Pla de l'Estany 1.981 55 2.036 11.214
Priorat 1.054 32 1.086 4.021
Ribera d'Ebre 1.871 148 2.019 9.027
Ripollès 2.883 93 2.977 10.900
Segarra 1.781 104 1.884 8.605
Segrià 19.615 1.089 20.704 81.550
Selva 15.005 659 15.664 66.666
Solsonès 1.267 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.279 5.262
Tarragonès 24.097 1.348 25.445 98.260
Terra Alta 967 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 992 4.645
Urgell 2.864 106 2.970 13.757
Val d'Aran 929 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.049 3.973
Vallès Occidental 69.864 4.382 74.247 337.589
Vallès Oriental 27.895 1.577 29.472 148.710
Catalunya 686.810 50.419 737.229 2.944.944
Metropolità 441.646 37.486 479.132 1.878.818
Comarques Gironines 65.967 4.699 70.665 286.095
Camp de Tarragona 47.552 2.368 49.919 201.578
Terres de l'Ebre 15.152 756 15.908 71.786
Ponent 32.124 1.751 33.875 140.707
Comarques Centrals 33.055 1.097 34.152 150.960
Alt Pirineu i Aran 9.262 411 9.673 31.063
Penedès 42.053 1.852 43.905 183.935
Barcelona 506.687 40.123 546.811 2.168.607
Girona 67.649 4.799 72.448 292.054
Lleida 41.029 2.082 43.110 171.180
Tarragona 71.444 3.415 74.860 313.103
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 17 de desembre de 2014.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Família
Grup de dues persones o més que resideixen en el mateix habitatge familiar i tenen vincles de parentiu, de sang o polítics, amb independència del seu grau.
Llar
Conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge. Es poden distingir dos tipus de llars: les unipersonals, formades per una sola persona, i les multipersonals, formades per dues persones o més.
Nucli familiar
Unitat jeràrquica intermèdia entre l'habitant i la família. Pot ser de quatre tipus: parella sense fills; parella amb un fill o més; pare amb un fill o més i mare amb un fill o més. Per formar part del nucli familiar dels seus pares, els fills no han d'estar aparellats ni tenir fills.

Aspectes metodològics

L'Estadística de llars i família difon les dades bàsiques de les estructures familiars, a partir de l'arxiu normalitzat de llars i famílies procedent dels censos de població dels anys 1981, 1991, 2001 i 2011, de l'Estadística de població 1996 i de l'Enquesta demogràfica 2007. Aquestes dades corresponen a la població enregistrada només en habitatges familiars.

Els conceptes de llars i famílies han variat en els diferents censos. En el Cens de població i habitatges 1991 es defineix la llar com el conjunt de persones (una o més) que resideixen en el mateix habitatge i que comparteixen les despeses comunes ocasionades per l'ús de l'habitatge i/o les despeses d'alimentació. A partir del Cens de població i habitatges 2001, s'elimina la condició de compartició de despeses comunes.

A partir del Cens de població i habitatges 2001, una família està formada per un grup de persones (dues o més) que resideixen en el mateix habitatge i tenen vincles de parentiu, de sang o polítics, amb independència del seu grau. Les llars familiars poden estar compostes per una família o més.

Les diferències entre llar i família són bàsicament dues:

  • La llar pot ser unipersonal, mentre que la família ha de tenir, almenys, dos membres.
  • Els membres d'una llar amb dues persones o més no han de tenir vincles de parentiu necessàriament; en canvi els membres d'una família, sí.

Com a unitat jeràrquica intermèdia entre la persona que resideix en un habitatge i la família hi ha el nucli familiar. Aquest terme correspon a una concepció restringida de la família, limitada als vincles de parentiu més estrets.

A partir de l'any 2014, les dades provenen de l'Enquesta contínua de llars de l'INE. L'Enquesta contínua de llars és una estadística per mostreig de caràcter continu i que ofereix informació anualment sobre les característiques demogràfiques bàsiques de la població, de les llars i dels habitatges.

Els objectius de l'Enquesta són, d'una banda, obtenir una estadística anual amb les variables bàsiques de la població, les llars i els habitatges, semblantment al Cens de població i habitatges, però amb informació més agregada. D'altra banda, facilitar l'elaboració d'enquestes a les llars que es puguin adreçar a submostres de l'Enquesta contínua de llars.

L'Idescat difon els resultats de la mostra acumulada de dos anys, a 1 de gener, per Catalunya i províncies.

La tipologia de les llars utilitzada es basa en la noció de nuclis familiars, que és una idea restringida de família, ja que la limita als vincles de parentiu més estrets. Hi ha quatre tipus de nuclis familiars:

  • parella sense fills
  • parella amb un fill o més
  • pare amb un fill o més
  • mare amb un fill o més

Les mares o els pares que viuen sols amb els seus fills també es denominen famílies monoparentals.

Com que es tracta de dades mostrals, els resultats del Cens de població i habitatges 2011 i de l'Enquesta contínua de llars s'han arrodonit convenientment. Per això, algun total pot no coincidir amb la suma de la desagregació.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".