Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener. Per escenaris d'evolució. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població projectada a 1 de gener (base 2021). Per escenaris d'evolució. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2045
Escenari baix Escenari mitjà Escenari alt
Alt Camp 42.853 49.366 56.990
Alt Empordà 127.050 150.895 184.897
Alt Penedès 106.717 123.941 141.218
Alt Urgell 17.139 19.951 21.318
Alta Ribagorça 3.451 4.035 4.514
Anoia 122.400 141.209 160.065
Aran 10.410 11.649 12.403
Bages 171.141 191.065 222.622
Baix Camp 189.633 221.788 260.017
Baix Ebre 73.758 81.181 86.383
Baix Empordà 127.390 149.660 180.987
Baix Llobregat 798.386 938.097 1.062.208
Baix Penedès 109.021 129.585 149.962
Barcelonès 2.128.638 2.362.155 2.462.689
Berguedà 37.401 41.639 48.249
Cerdanya 19.162 20.755 22.389
Conca de Barberà 17.573 20.106 22.958
Garraf 140.022 167.127 194.209
Garrigues 16.475 18.380 19.910
Garrotxa 60.138 68.858 80.784
Gironès 192.576 225.702 273.318
Maresme 456.491 534.481 604.252
Moianès 15.080 17.085 19.532
Montsià 64.553 72.022 78.799
Noguera 35.961 39.981 42.932
Osona 165.195 184.900 219.979
Pallars Jussà 12.146 13.404 14.602
Pallars Sobirà 6.882 7.710 8.298
Pla d'Urgell 35.920 39.620 42.330
Pla de l'Estany 34.135 38.740 45.018
Priorat 8.402 9.720 11.257
Ribera d'Ebre 19.178 21.327 23.068
Ripollès 23.115 26.389 30.351
Segarra 22.483 25.079 27.042
Segrià 198.598 221.240 237.538
Selva 161.955 192.556 233.822
Solsonès 12.894 14.429 16.877
Tarragonès 254.512 302.928 361.729
Terra Alta 9.354 10.290 11.060
Urgell 36.951 41.157 44.177
Vallès Occidental 925.858 1.086.676 1.233.425
Vallès Oriental 413.820 479.375 538.348
Catalunya 7.424.817 8.516.253 9.512.526
Metropolità 4.727.538 5.405.826 5.906.564
Comarques Gironines 726.359 852.800 1.029.177
Camp de Tarragona 512.973 603.908 712.951
Terres de l'Ebre 166.843 184.820 199.310
Ponent 346.388 385.457 413.929
Comarques Centrals 402.374 449.722 528.259
Alt Pirineu i Aran 69.190 77.504 83.524
Penedès 473.152 556.216 638.812
Barcelona 5.481.149 6.267.750 6.906.796
Girona 741.896 869.523 1.047.194
Lleida 412.935 460.667 496.313
Tarragona 788.837 918.313 1.062.223
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Projeccions de població. (base 2021).

Darrera actualització: 7 d'abril de 2022.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les projeccions de població tenen com a objectiu descriure la possible evolució futura de la població, tant els seus efectius totals com la seva classificació per diferents variables: sexe i edat; lloc de residència; composició de la llar; relació amb l'activitat.

L'Idescat actualitza les projeccions de població en cicles de cinc anys.

Les projeccions vigents són les Projeccions de població de Catalunya (base 2021) i són una actualització de les Projeccions de població de Catalunya (base 2018).

L'avanç de les projeccions de població base 2021 ofereix dades per a Catalunya. El punt de partida és la població a 1 de gener de 2021, que inclou l'augment de la mortalitat i la disminució de la fecunditat i la migració derivats de la pandèmia l'any 2020. S'ofereixen dades per al període 2021-2071.

Els escenaris de les projeccions són tres: baix, mitjà i alt. S'han elaborat tres hipòtesis per a cadascun dels components de la projecció: fecunditat, esperança de vida, migració interna, migració amb la resta d'Espanya i migració amb l'estranger.

L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana (amb la resta d'Espanya i amb l'estranger). Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents. L'escenari mitjà es considera com l'escenari de referència.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".