Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener. Per escenaris d'evolució i grans grups d'edat

Població projectada a 1 de gener (base 2021). Per escenaris d'evolució i grups d'edat Catalunya. 2070
De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys De 65 anys i més
Nombre de persones % Nombre de persones % Nombre de persones % Total
2025
Escenari baix 1.125.213 14,7 4.976.528 65,0 1.557.936 20,3 7.659.677
Escenari mitjà 1.166.420 14,8 5.134.293 65,1 1.587.121 20,1 7.887.834
Escenari alt 1.203.337 14,9 5.279.593 65,2 1.609.830 19,9 8.092.760
2030
Escenari baix 999.822 13,1 4.914.413 64,5 1.704.599 22,4 7.618.834
Escenari mitjà 1.102.333 13,7 5.205.387 64,5 1.765.609 21,9 8.073.329
Escenari alt 1.206.552 14,1 5.515.583 64,6 1.814.414 21,3 8.536.549
2035
Escenari baix 922.723 12,2 4.777.439 63,1 1.875.750 24,8 7.575.912
Escenari mitjà 1.093.843 13,3 5.175.385 62,8 1.966.897 23,9 8.236.125
Escenari alt 1.269.152 14,3 5.576.888 62,7 2.046.547 23,0 8.892.587
2040
Escenari baix 909.465 12,1 4.553.037 60,6 2.051.598 27,3 7.514.100
Escenari mitjà 1.139.234 13,6 5.062.087 60,3 2.187.496 26,1 8.388.817
Escenari alt 1.373.587 14,9 5.534.431 60,1 2.307.107 25,0 9.215.125
2045
Escenari baix 910.611 12,3 4.318.212 58,2 2.196.000 29,6 7.424.823
Escenari mitjà 1.172.917 13,8 4.952.336 58,2 2.391.000 28,1 8.516.253
Escenari alt 1.438.585 15,1 5.511.564 57,9 2.562.377 26,9 9.512.526
2050
Escenari baix 901.545 12,3 4.171.626 57,1 2.226.876 30,5 7.300.047
Escenari mitjà 1.179.446 13,7 4.939.434 57,4 2.490.039 28,9 8.608.919
Escenari alt 1.455.269 14,9 5.598.893 57,3 2.723.917 27,9 9.778.079
2055
Escenari baix 875.362 12,3 4.076.467 57,1 2.187.005 30,6 7.138.834
Escenari mitjà 1.167.060 13,5 4.971.885 57,4 2.526.935 29,2 8.665.880
Escenari alt 1.453.396 14,5 5.727.146 57,2 2.835.202 28,3 10.015.744
2060
Escenari baix 839.144 12,1 3.989.854 57,4 2.119.708 30,5 6.948.706
Escenari mitjà 1.150.615 13,2 4.998.534 57,5 2.544.381 29,3 8.693.530
Escenari alt 1.458.676 14,3 5.835.625 57,0 2.938.993 28,7 10.233.294
2065
Escenari baix 806.308 12,0 3.901.466 57,8 2.036.976 30,2 6.744.750
Escenari mitjà 1.142.854 13,1 5.013.103 57,6 2.547.021 29,3 8.702.978
Escenari alt 1.482.396 14,2 5.922.723 56,7 3.033.183 29,1 10.438.302
2070
Escenari baix 782.614 12,0 3.795.868 58,0 1.964.530 30,0 6.543.012
Escenari mitjà 1.145.544 13,2 5.004.836 57,5 2.555.451 29,4 8.705.831
Escenari alt 1.517.745 14,3 5.988.433 56,3 3.129.152 29,4 10.635.330
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2021).

Darrera actualització: 7 d'abril de 2022.

PROJ

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Projeccions de població (PROJ).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les projeccions de població tenen com a objectiu descriure la possible evolució futura de la població, tant els seus efectius totals com la seva classificació per diferents variables: sexe i edat; lloc de residència; composició de la llar; relació amb l'activitat.

L'Idescat actualitza les projeccions de població en cicles de cinc anys.

Les projeccions vigents són les Projeccions de població de Catalunya (base 2021) i són una actualització de les Projeccions de població de Catalunya (base 2018).

L'avanç de les projeccions de població base 2021 ofereix dades per a Catalunya. El punt de partida és la població a 1 de gener de 2021, que inclou l'augment de la mortalitat i la disminució de la fecunditat i la migració derivats de la pandèmia l’any 2020. S’ofereixen dades per al període 2021-2071.

Els escenaris de les projeccions són tres: baix, mitjà i alt. S’han elaborat tres hipòtesis per a cadascun dels components de la projecció: fecunditat, esperança de vida, migració interna, migració amb la resta d'Espanya i migració amb l'estranger.

L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana (amb la resta d'Espanya i amb l'estranger). Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents. L'escenari mitjà es considera com l'escenari de referència.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".