Saltar al contingut principal

Població projectada en edat escolar a 1 de gener. Per grups d'edat

Població projectada en edat escolar a 1 de gener. Per grups d'edat Catalunya
Grups d'edat
De 0-2 De 3-5 De 6-11 De 12-15 De 16-17 De 18-20 Total
2026 203.939 201.265 425.776 320.443 173.866 256.452 1.581.741
2025 200.913 200.526 430.755 329.474 173.614 252.748 1.588.030
2024 198.541 200.820 439.742 337.895 169.126 247.079 1.593.203
2023 196.932 202.165 451.101 339.645 166.833 239.635 1.596.311
2022 196.284 204.844 463.055 339.077 163.766 231.915 1.598.941
2021 196.686 209.576 473.004 336.693 159.803 226.700 1.602.462
2020 198.214 214.919 485.748 329.269 153.768 222.178 1.604.096
2019 201.171 218.103 495.828 323.288 148.709 216.583 1.603.682
2018 206.329 223.602 501.278 314.566 147.267 211.526 1.604.568
2017 212.287 231.319 502.398 306.097 144.751 207.858 1.604.710
2016 216.347 242.208 500.996 299.401 139.466 206.221 1.604.639
Font: Idescat. Projeccions de població en edat escolar.

Darrera actualització: 21 de juny de 2017.

Estadística PROJPE

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'operació estadística Projeccions de població en edat escolar té com a objectiu definir l'escenari que reflecteix millor l'evolució demogràfica recent de la població en edat escolar.

S'ofereixen els resultats de les piràmides projectades per sexe i edat simple de 0 a 20 anys, i també agrupats segons els cicles d'ensenyament(de 0 a 2 anys, de 3 a 5 anys, de 6 a 11 anys, de 12 a 15 anys, de 16 a 17 anys i de 18 a 20 anys).

Aquesta operació, que s'actualitza cada cinc anys, ofereix informació per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les comarques i el municipi de Barcelona.

L'Idescat elabora les Projeccions de població en edat escolar a partir de les Projeccions de població de Catalunya, que també s'actualitzen cada cinc anys.