Saltar al contingut principal

Població activa projectada a 1 de gener. Per escenaris d'evolució. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població activa projectada a 1 de gener. Per escenaris d'evolució. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2045
Població activa Taxa d'activitat de 16 a 64 anys (%)
Esc. baix Esc. mitjà Esc. alt Esc. baix Esc. mitjà Esc. alt
Alt Camp 19.161 23.440 28.708 77,64 81,53 85,47
Alt Empordà 57.016 71.777 93.559 76,79 80,75 84,77
Alt Penedès 48.505 59.867 71.983 78,52 82,44 86,30
Alt Urgell 7.356 9.153 10.207 75,54 79,40 83,07
Alta Ribagorça 1.515 1.896 2.256 75,61 79,52 83,44
Anoia 55.791 68.305 81.643 78,06 81,97 85,83
Aran 5.014 5.927 6.609 77,55 81,26 84,96
Bages 75.452 88.914 110.446 77,69 81,62 85,66
Baix Camp 84.475 105.066 130.777 76,62 80,53 84,46
Baix Ebre 31.967 36.895 40.904 75,61 79,32 82,99
Baix Empordà 55.498 69.382 89.763 76,32 80,26 84,27
Baix Llobregat 371.012 463.568 552.617 78,43 82,40 86,29
Baix Penedès 46.028 58.654 72.001 75,91 79,88 83,76
Barcelonès 1.042.670 1.216.259 1.315.274 77,81 81,73 85,54
Berguedà 15.785 18.568 23.006 76,75 80,68 84,78
Cerdanya 8.759 9.994 11.334 76,86 80,67 84,49
Conca de Barberà 7.614 9.272 11.256 78,34 82,32 86,37
Garraf 60.341 77.541 95.872 76,24 80,20 84,03
Garrigues 7.162 8.442 9.591 76,91 80,72 84,50
Garrotxa 28.753 34.753 43.230 79,73 83,70 87,75
Gironès 92.927 114.909 147.454 78,83 82,83 86,94
Maresme 204.914 255.978 305.652 77,76 81,73 85,61
Moianès 6.777 8.133 9.857 78,80 82,69 86,65
Montsià 27.879 32.774 37.611 75,04 78,76 82,46
Noguera 16.301 19.071 21.387 78,31 82,16 85,96
Osona 77.955 91.879 116.502 79,57 83,49 87,55
Pallars Jussà 5.404 6.339 7.280 77,41 81,31 85,05
Pallars Sobirà 3.214 3.817 4.311 78,91 82,81 86,56
Pla d'Urgell 16.387 18.991 21.174 77,76 81,55 85,34
Pla de l'Estany 15.792 18.890 23.279 79,28 83,25 87,35
Priorat 3.553 4.423 5.501 77,48 81,40 85,29
Ribera d'Ebre 8.179 9.568 10.819 75,96 79,72 83,41
Ripollès 10.433 12.649 15.481 78,89 82,82 86,80
Segarra 10.552 12.388 13.955 79,38 83,20 86,99
Segrià 90.401 106.147 119.126 76,96 80,78 84,53
Selva 73.100 92.355 119.475 76,32 80,21 84,14
Solsonès 5.686 6.716 8.389 77,86 81,83 85,84
Tarragonès 113.199 143.762 182.736 75,17 79,07 82,97
Terra Alta 4.062 4.692 5.281 77,45 81,04 84,77
Urgell 16.718 19.600 21.980 77,99 81,83 85,63
Vallès Occidental 436.394 543.817 649.283 78,53 82,48 86,37
Vallès Oriental 192.086 236.573 279.943 79,01 82,97 86,86
Catalunya 3.461.787 4.201.144 4.927.512 77,81 81,74 85,61
Metropolità 2.248.982 2.718.549 3.105.546 78,15 82,10 85,97
Comarques Gironines 333.519 414.715 532.241 77,59 81,53 85,54
Camp de Tarragona 228.002 285.963 358.978 76,04 79,93 83,84
Terres de l'Ebre 72.087 83.929 94.615 75,53 79,24 82,92
Ponent 157.521 184.639 207.213 77,45 81,27 85,03
Comarques Centrals 181.991 214.543 268.791 78,44 82,37 86,43
Alt Pirineu i Aran 31.262 37.126 41.997 76,89 80,71 84,46
Penedès 208.423 261.680 318.131 77,16 81,08 84,92
Barcelona 2.587.682 3.129.402 3.612.078 78,13 82,08 85,96
Girona 340.687 422.832 541.432 77,58 81,51 85,53
Lleida 187.301 220.364 248.408 77,39 81,21 84,98
Tarragona 346.117 428.546 525.594 75,92 79,79 83,67
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2021).

Darrera actualització: 20 de juny de 2022.

PROJPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Projeccions de població activa (PROJPA).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'operació estadística Projeccions de població activa és el resultat d'aplicar a la població projectada per sexe i edat uns supòsits sobre el nivell futur de participació laboral.

Les projeccions de població activa ofereixen dos tipus de resultats:

  1. població activa projectada
  2. taxa d'activitat projectada

L'operació Projeccions de població activa ofereix informació classificada per sexe i edat quinquennal. Aquesta operació s'actualitza cada cinc anys i la data de referència és l'1 de gener de cada any.

Les vigents Projeccions de població activa (base 2021) tenen com a base l'Enquesta de població activa de l'any 2020 i les Projeccions de població (base 2021).

A l'apartat Projeccions anteriors es poden trobar les projeccions prèvies a les Projeccions de població activa base 2021 (Les Projeccions de població activa 2015–2051, base 2015, les Projeccions de població activa 2021–2041, base 2010, i les Projeccions de població activa 2015–2030, base 2005).

Projeccions de població (base 2021). Projeccions vigents

La població futura a la qual s'han aplicat les noves taxes d'activitat són les Projeccions de població (base 2021).

L'horitzó temporal de la projecció de la població activa de Catalunya és el període 2021–2071, mentre que les dades territorials corresponen al període 2021–2046.

En les Projeccions de població activa (base 2021) s'han revisat les hipòtesis anteriors per incorporar la informació més recent de l'Enquesta de població activa dels anys 2015–2020. Per a les hipòtesis territorials de participació laboral s'han utilitzat les dades comarcals del període 2016–2020 de l'Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal i l'Estadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat.

Per reflectir la incertesa en l'evolució de la participació laboral en el període 2021–2071 s'han establert tres hipòtesis, prenent com a base l'Enquesta de població activa 2020:

  1. hipòtesi baixa
  2. hipòtesi mitjana
  3. hipòtesi alta

A partir de les tres hipòtesis d'evolució de participació laboral s'han generat tres escenaris de població activa:

  1. Escenari baix d'activitat: combina la hipòtesi baixa de participació laboral amb l'escenari baix de població.
  2. Escenari mitjà d'activitat: combina la hipòtesi mitjana de participació laboral amb l'escenari mitjà de població.
  3. Escenari alt d'activitat: combina la hipòtesi alta de participació laboral amb l'escenari alt de població.

S'ofereixen els resultats de les piràmides de població activa projectades per sexe i edat quinquennal de Catalunya (període 2021–2071) i dels àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2021–2046).

El grup de més edat que s'ha considerat és el de 70 a 74 anys. També s'ofereixen les taxes d'activitat projectades per sexe i grup d'edat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".