Saltar al contingut principal

Llars i grandària mitjana, projectades a 1 de gener. Per escenaris d'evolució

Llars i grandària mitjana, projectades a 1 de gener. Per escenaris d'evolució Catalunya
Llars Grandària mitjana (persones per llar)
Escenari baix Escenari mitjà Escenari alt Escenari de la variant baixa de població Escenari baix Escenari mitjà Escenari alt Escenari de la variant baixa de població
2048 3.442.883 3.722.804 4.010.629 3.201.954 2,47 2,28 2,12 2,26
2047 3.440.342 3.709.018 3.985.349 3.209.234 2,47 2,29 2,13 2,26
2046 3.436.991 3.694.509 3.959.418 3.215.602 2,46 2,29 2,14 2,26
2045 3.432.767 3.679.209 3.932.781 3.220.980 2,46 2,29 2,15 2,27
2044 3.427.538 3.662.986 3.905.315 3.225.258 2,45 2,30 2,15 2,27
2043 3.421.621 3.646.180 3.877.344 3.228.759 2,45 2,30 2,16 2,27
2042 3.414.468 3.628.226 3.848.330 3.230.971 2,45 2,30 2,17 2,28
2041 3.406.134 3.609.191 3.818.330 3.231.944 2,45 2,31 2,18 2,28
2040 3.396.427 3.588.870 3.787.153 3.231.456 2,44 2,31 2,19 2,29
2039 3.385.634 3.567.582 3.755.124 3.229.719 2,44 2,32 2,20 2,29
2038 3.373.584 3.545.171 3.722.102 3.226.534 2,44 2,32 2,21 2,30
2037 3.360.252 3.521.576 3.687.993 3.221.915 2,44 2,33 2,22 2,31
2036 3.346.002 3.497.194 3.653.207 3.216.206 2,44 2,33 2,23 2,32
2035 3.331.073 3.472.288 3.618.028 3.209.762 2,44 2,34 2,25 2,32
2034 3.315.524 3.446.914 3.582.523 3.202.614 2,44 2,35 2,26 2,33
2033 3.300.055 3.421.787 3.547.456 3.195.388 2,44 2,35 2,27 2,34
2032 3.283.833 3.396.061 3.511.891 3.187.157 2,44 2,36 2,28 2,35
2031 3.267.406 3.370.300 3.476.461 3.178.538 2,44 2,37 2,30 2,36
2030 3.250.917 3.344.667 3.441.350 3.169.665 2,44 2,38 2,31 2,37
2029 3.233.847 3.318.658 3.406.049 3.160.048 2,45 2,38 2,32 2,37
2028 3.215.971 3.291.989 3.370.292 3.149.417 2,45 2,39 2,34 2,38
2027 3.198.413 3.265.886 3.335.316 3.138.970 2,45 2,40 2,35 2,39
2026 3.180.968 3.240.090 3.300.875 3.128.537 2,45 2,41 2,37 2,40
2025 3.163.259 3.214.238 3.266.588 3.117.777 2,46 2,42 2,38 2,41
2024 3.144.691 3.187.734 3.231.880 3.106.091 2,46 2,43 2,39 2,42
2023 3.126.473 3.161.779 3.197.964 3.094.625 2,46 2,44 2,41 2,43
2022 3.108.507 3.136.312 3.164.752 3.083.311 2,47 2,44 2,42 2,44
2021 3.089.975 3.110.492 3.131.448 3.071.265 2,47 2,45 2,44 2,45
2020 3.069.230 3.082.675 3.096.385 3.056.952 2,47 2,46 2,45 2,46
2019 3.049.565 3.056.175 3.062.895 3.043.502 2,47 2,47 2,46 2,47
2018 3.028.726 3.028.726 3.028.726 3.028.726 2,47 2,47 2,47 2,47
Font: Idescat. Projeccions de llars.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2021.

PROJL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Projeccions de llars (PROJL).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les Projeccions de llars constitueixen una operació estadística de l'Idescat que proporciona informació sobre l'evolució futura del nombre i de la grandària de les llars. Es tracta de projeccions derivades a partir de les Projeccions de població de Catalunya (base 2018) per sexe i edat, i territori de residència, a les quals s'apliquen determinats supòsits per determinar la distribució de la població en llars.

Pel que fa a l'horitzó temporal de les Projeccions de llars de Catalunya, s'ofereixen dades per a tots els anys del període 2018-2048, mentre que l'horitzó temporal de les projeccions territorials (àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i Aran) les dades són del període 2018-2033.

Els resultats de les Projeccions de llars s'ofereixen segons quatre escenaris d'evolució: els tres primers escenaris (baix, mitjà i alt) combinen les tres hipòtesis de propensions amb la població derivada de l'escenari mitjà de les Projeccions de població vigents de Catalunya, mentre que el quart escenari (variant població baixa) combina la hipòtesi mitjana de propensions amb l'escenari baix de població.

  • Escenari baix: Propensions baixes i població mitjana.
  • Escenari mitjà: Propensions mitjanes i població mitjana.
  • Escenari alt: Propensions altes i població mitjana.
  • Escenari variant població baixa: Propensions mitjanes i població baixa.

L'escenari mitjà es considera l'escenari principal o de referència. L'escenari variant població baixa és especialment rellevant en un context de menor creixement demogràfic.

La data de referència de les Projeccions de llars és l'1 de gener de cada any.