Saltar al contingut principal

Població activa. Per grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població activa. Per grups d'edat. Comarques, àmbits i províncies 2011
16-29 30-44 45-64 65 i més Total
Alt Camp 5.205 10.213 8.908 345 24.671
Alt Empordà 15.119 31.144 27.815 1.067 75.145
Alt Penedès 10.337 26.630 19.806 725 57.499
Alt Urgell 1.889 4.667 4.533 239 11.328
Alta Ribagorça 404 1.204 753 75 2.436
Anoia 11.516 28.617 22.216 744 63.094
Bages 18.636 42.508 35.348 1.133 97.625
Baix Camp 20.100 45.862 36.728 1.394 104.083
Baix Ebre 7.666 17.572 14.668 826 40.732
Baix Empordà 13.010 30.083 27.544 1.162 71.799
Baix Llobregat 81.791 204.042 149.484 4.908 440.225
Baix Penedès 10.111 24.183 18.672 656 53.621
Barcelonès 232.266 521.844 433.896 21.270 1.209.276
Berguedà 4.036 7.714 8.461 216 20.428
Cerdanya 1.854 4.340 4.580 224 10.997
Conca de Barberà 2.070 4.470 4.246 223 11.009
Garraf 13.968 35.670 30.389 992 81.019
Garrigues 1.668 4.089 4.219 208 10.184
Garrotxa 5.018 11.599 11.645 520 28.782
Gironès 20.960 45.180 35.167 1.437 102.744
Maresme 43.425 104.467 87.763 2.994 238.649
Montsià 7.174 16.802 12.548 553 37.076
Noguera 3.790 8.550 7.661 389 20.390
Osona 15.158 34.498 30.417 1.153 81.226
Pallars Jussà 1.215 2.595 2.867 148 6.825
Pallars Sobirà 673 1.776 1.592 119 4.160
Pla d'Urgell 3.886 8.823 7.165 367 20.241
Pla de l'Estany 3.336 7.386 6.189 216 17.127
Priorat 727 2.130 1.994 71 4.921
Ribera d'Ebre 2.330 4.589 4.446 175 11.539
Ripollès 2.374 5.449 5.805 190 13.818
Segarra 2.159 5.791 4.404 203 12.557
Segrià 21.214 49.287 39.641 1.497 111.639
Selva 18.203 43.107 33.335 1.011 95.656
Solsonès 1.236 2.989 2.784 79 7.088
Tarragonès 27.664 61.786 46.737 1.799 137.986
Terra Alta 1.020 2.249 2.719 128 6.116
Urgell 3.628 8.021 7.313 341 19.302
Val d'Aran 911 2.523 1.976 98 5.508
Vallès Occidental 93.879 222.527 169.779 5.362 491.547
Vallès Oriental 42.087 102.103 79.358 2.440 225.989
Catalunya 773.712 1.799.077 1.455.570 57.696 4.086.055
Metropolità 493.448 1.154.982 920.280 36.974 2.605.685
Comarques Gironines 78.020 173.947 147.500 5.603 405.070
Camp de Tarragona 55.765 124.461 98.611 3.832 282.670
Terres de l'Ebre 18.190 41.212 34.380 1.682 95.464
Ponent 36.345 84.560 70.403 3.004 194.312
Comarques Centrals 39.066 87.709 77.011 2.581 206.366
Alt Pirineu i Aran 6.946 17.104 16.302 902 41.255
Penedès 45.932 115.100 91.083 3.117 255.232
Barcelona 567.138 1.330.564 1.066.821 41.918 3.006.440
Girona 79.577 177.517 151.069 5.771 413.933
Lleida 42.932 101.141 86.017 3.837 233.927
Tarragona 84.066 189.856 151.663 6.171 431.755
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Darrera actualització: 14 de gener de 2015.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població activa
Persones de 16 anys i més que tenen ocupació o estan disponibles i fan gestions per incorporar-se al mercat de treball.

Aspectes metodològics

El cens de població es defineix com el conjunt d'operacions que consisteixen a recopilar, resumir, valorar, analitzar i publicar les dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social dels habitants del país i de les seves divisions politicoadministratives referides a un moment donat. Aquesta operació va dirigida a les persones que resideixen en habitatges (ja siguin habitatges familiars o allotjaments) o en establiments col·lectius (hotels, residències, asils, etc.).

Els censos són recomptes exhaustius de la població i totes les persones interrogades tenen l'obligació de contestar amb exactitud. Els censos estan protegits i només se'n poden difondre dades com a informació de caràcter numèric agregat.

Els qüestionaris utilitzats en els diferents censos i padrons no han inclòs sempre les mateixes preguntes ni els mateixos conceptes i, per tant, hi poden haver variacions d'un any a l'altre.

Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i que es realitza per primera vegada per mandat europeu. La data de referència és l'1 de novembre del 2011. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha col·laborat amb l'INE en la fase de disseny del projecte, donant suport a la campanya de comunicació a Catalunya i participant en el tractament de la informació de determinades variables censals.

Es presenten dades de la població segons la relació amb l'activitat, que inclou informació sobre la professió, la situació professional, les branques d'activitat i els sectors d'activitat. Així mateix, s'incorporen les dades de les feines no remunerades.

En les diverses operacions estadístiques el concepte d'ocupat no va ser sempre el mateix. La comparabilitat entre les dades del dos darrers censos es veu afectada per la no coincidència de les diferents opcions de resposta en la pregunta de relació amb l'activitat; així, l'any 2011 no existeixen les opcions "feines de la llar" i "rebent algun tipus d'ensenyament", que s'han formulat en preguntes a part.

Per a l'any 2011 s'han fet servir la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-2011).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".