Saltar al contingut principal

Taxa d'activitat. Per grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Taxa d'activitat. Per grups d'edat. Comarques, àmbits i províncies 2011
16-29 30-44 45-64 65 i més Total
Alt Camp 74,6 90,7 78,1 4,6 66,5
Alt Empordà 70,3 90,1 77,7 4,7 65,7
Alt Penedès 69,4 93,2 76,3 4,7 67,6
Alt Urgell 65,0 90,5 78,0 5,8 63,1
Alta Ribagorça 66,9 96,6 73,5 10,5 67,9
Anoia 66,0 92,8 76,0 4,1 65,9
Bages 69,7 92,3 74,8 3,4 63,7
Baix Camp 67,9 92,3 77,3 5,1 67,5
Baix Ebre 61,0 89,6 73,2 5,2 59,7
Baix Empordà 64,5 91,7 79,1 5,2 65,2
Baix Llobregat 70,2 93,4 75,0 4,3 67,9
Baix Penedès 70,5 91,4 73,2 4,3 65,8
Barcelonès 67,5 91,6 77,2 4,8 63,1
Berguedà 70,9 92,1 70,0 2,5 58,6
Cerdanya 64,3 92,9 83,5 7,7 69,0
Conca de Barberà 65,4 92,8 76,4 5,4 62,3
Garraf 68,0 92,3 78,6 4,6 67,8
Garrigues 61,2 93,9 79,3 4,3 59,0
Garrotxa 63,3 90,9 78,5 4,9 62,5
Gironès 68,1 93,0 81,4 5,9 70,0
Maresme 67,9 93,0 78,1 4,6 67,5
Montsià 63,5 90,2 75,4 4,3 62,2
Noguera 64,6 88,9 76,6 4,8 60,8
Osona 65,8 91,7 77,7 4,6 65,0
Pallars Jussà 65,9 91,6 79,7 4,6 59,4
Pallars Sobirà 64,3 95,4 79,4 8,9 66,6
Pla d'Urgell 68,0 92,3 80,7 5,6 65,9
Pla de l'Estany 70,3 93,4 82,5 4,5 68,6
Priorat 59,1 93,2 76,1 3,0 57,7
Ribera d'Ebre 64,9 91,8 72,3 3,4 57,9
Ripollès 70,1 95,4 76,8 3,3 61,5
Segarra 60,1 94,1 80,5 5,3 66,0
Segrià 64,5 91,5 77,5 4,5 65,3
Selva 68,0 93,0 78,7 4,0 68,0
Solsonès 60,0 92,4 78,7 3,2 62,6
Tarragonès 67,1 91,0 75,8 5,2 67,2
Terra Alta 61,7 95,0 76,2 3,9 56,2
Urgell 65,9 89,4 79,2 5,0 63,4
Val d'Aran 48,0 91,1 76,7 8,5 65,6
Vallès Occidental 68,8 92,7 77,1 4,3 68,1
Vallès Oriental 70,4 94,0 78,6 4,5 69,8
Catalunya 67,9 92,3 77,1 4,6 65,7
Metropolità 68,4 92,5 77,0 4,6 65,7
Comarques Gironines 67,7 92,2 79,3 4,9 66,9
Camp de Tarragona 67,9 91,6 76,6 5,0 66,9
Terres de l'Ebre 62,5 90,4 74,1 4,5 60,2
Ponent 64,6 91,4 78,2 4,8 64,4
Comarques Centrals 67,9 92,1 75,5 3,7 63,6
Alt Pirineu i Aran 62,1 92,3 79,5 6,7 64,8
Penedès 68,3 92,5 76,3 4,4 66,8
Barcelona 68,4 92,5 76,9 4,5 65,7
Girona 67,6 92,2 79,4 4,9 67,0
Lleida 63,9 91,5 78,3 5,0 64,2
Tarragona 66,9 91,3 75,6 4,8 65,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Darrera actualització: 30 de juny de 2014.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Taxa d'activitat
Relació entre la població activa i la població de 16 anys i més.

Aspectes metodològics

El cens de població es defineix com el conjunt d'operacions que consisteixen a recopilar, resumir, valorar, analitzar i publicar les dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social dels habitants del país i de les seves divisions politicoadministratives referides a un moment donat. Aquesta operació va dirigida a les persones que resideixen en habitatges (ja siguin habitatges familiars o allotjaments) o en establiments col·lectius (hotels, residències, asils, etc.).

Els censos són recomptes exhaustius de la població i totes les persones interrogades tenen l'obligació de contestar amb exactitud. Els censos estan protegits i només se'n poden difondre dades com a informació de caràcter numèric agregat.

Els qüestionaris utilitzats en els diferents censos i padrons no han inclòs sempre les mateixes preguntes ni els mateixos conceptes i, per tant, hi poden haver variacions d'un any a l'altre.

Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i que es realitza per primera vegada per mandat europeu. La data de referència és l'1 de novembre del 2011. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha col·laborat amb l'INE en la fase de disseny del projecte, donant suport a la campanya de comunicació a Catalunya i participant en el tractament de la informació de determinades variables censals.

Es presenten dades de la població segons la relació amb l'activitat, que inclou informació sobre la professió, la situació professional, les branques d'activitat i els sectors d'activitat. Així mateix, s'incorporen les dades de les feines no remunerades.

En les diverses operacions estadístiques el concepte d'ocupat no va ser sempre el mateix. La comparabilitat entre les dades del dos darrers censos es veu afectada per la no coincidència de les diferents opcions de resposta en la pregunta de relació amb l'activitat; així, l'any 2011 no existeixen les opcions "feines de la llar" i "rebent algun tipus d'ensenyament", que s'han formulat en preguntes a part.

Per a l'any 2011 s'han fet servir la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-2011).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".