Saltar al contingut principal
Taxa d'ocupació. Per sexe. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya
Homes
2021 58,9 58,6 61,6 56,0 58,7 55,3
2020 57,6 57,4 58,9 55,3 57,4 54,2
2019 59,5 60,7 60,9 56,5 59,4 56,3
2018 59,6 60,3 58,3 56,9 59,3 55,7
2017 59,0 57,9 59,0 55,3 58,5 54,6
2016 57,6 55,9 60,4 54,4 57,3 53,3
2015 55,6 55,6 60,3 54,2 55,8 52,0
2014 53,9 54,0 57,9 52,2 54,0 50,3
2013 52,5 52,3 57,1 51,1 52,6 49,4
2012 53,5 52,4 55,5 53,1 53,5 50,6
2011 56,8 55,8 58,7 56,3 56,8 53,3
2010 58,1 59,1 58,5 55,9 58,0 54,8
2009 58,9 59,3 63,1 58,3 59,1 56,5
2008 66,3 67,4 66,3 65,0 66,3 62,6
2007 68,7 69,5 68,5 67,7 68,7 64,9
2006 68,9 70,4 68,3 67,5 68,9 64,8
2005 68,0 69,9 67,5 68,3 68,2 64,1
2004 65,8 69,8 64,8 65,6 66,1 62,6
2003 66,1 67,1 64,4 67,0 66,2 62,1
2002 64,9 66,9 64,1 66,6 65,2 61,5
2001 64,5 71,9 64,4 67,9 65,4 61,2
Dones
2021 50,5 50,9 49,6 44,9 49,9 44,8
2020 48,6 49,6 51,5 43,8 48,3 43,1
2019 50,8 52,3 51,3 45,8 50,4 44,8
2018 49,9 50,4 48,5 45,7 49,5 44,0
2017 49,2 49,7 46,2 45,4 48,7 43,1
2016 48,1 48,9 46,0 42,8 47,5 42,2
2015 46,2 46,3 46,5 43,6 46,0 41,1
2014 46,4 46,4 45,6 43,3 46,0 40,0
2013 44,6 47,5 47,2 41,0 44,7 39,6
2012 45,2 46,0 46,0 41,9 45,0 40,5
2011 47,4 46,6 47,0 44,8 47,0 41,7
2010 47,5 48,6 44,3 45,4 47,2 42,0
2009 47,9 47,2 47,5 44,5 47,5 42,6
2008 51,1 49,1 50,2 47,4 50,5 44,4
2007 50,4 50,1 47,9 47,5 49,9 44,2
2006 49,2 52,0 45,3 47,2 49,0 43,0
2005 48,0 51,1 44,6 44,7 47,7 41,4
2004 45,1 49,9 41,7 44,6 45,3 39,0
2003 43,4 46,2 37,8 44,9 43,5 37,3
2002 41,3 44,8 36,8 42,3 41,5 35,8
2001 40,3 47,6 40,4 41,4 41,0 34,3
Total
2021 54,6 54,7 55,6 50,4 54,2 49,9
2020 52,9 53,5 55,3 49,5 52,7 48,5
2019 55,0 56,5 56,1 51,1 54,8 50,4
2018 54,6 55,3 53,4 51,3 54,2 49,7
2017 53,9 53,8 52,7 50,3 53,5 48,7
2016 52,7 52,4 53,3 48,6 52,3 47,6
2015 50,7 50,9 53,5 48,9 50,7 46,4
2014 50,0 50,2 51,8 47,7 49,9 45,0
2013 48,4 49,9 52,2 46,0 48,5 44,4
2012 49,2 49,2 50,9 47,5 49,2 45,4
2011 52,0 51,2 52,9 50,6 51,8 47,4
2010 52,7 53,9 51,5 50,7 52,5 48,3
2009 53,3 53,4 55,4 51,5 53,2 49,4
2008 58,6 58,4 58,4 56,3 58,3 53,3
2007 59,3 60,0 58,4 57,8 59,2 54,4
2006 58,8 61,3 57,0 57,5 58,8 53,7
2005 57,7 60,6 56,2 56,6 57,8 52,5
2004 55,2 59,9 53,3 55,2 55,5 50,5
2003 54,5 56,6 51,1 56,0 54,6 49,4
2002 52,8 55,8 50,4 54,4 53,1 48,4
2001 52,0 59,5 52,6 54,5 52,9 47,4
Unitats: Tant per cent (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

Definició de conceptes

Taxa d'ocupació
Relació entre la població ocupada i la població de 16 anys i més.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".